Heb ik een verblijfsvergunning nodig als ik voor langere tijd naar Nederland kom?

U heeft een verblijfsvergunning nodig als u langer dan 90 dagen in Nederland verblijft. En als u niet de nationaliteit heeft van een land van de Europese Unie (EU), Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Vaak heeft u ook een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig.

Geen verblijfsvergunning nodig

Als u uit 1 van de volgende landen komt kunt u zonder verblijfsvergunning in Nederland verblijven:    

 • Europese Unie (EU);
 • Liechtenstein;
 • Noorwegen;
 • IJsland;
 • Zwitserland.

U heeft wel een geldig paspoort of een geldig identiteitsbewijs nodig. Ook moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. De voorwaarden voor verblijf in Nederland vindt u op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
 

Verblijfsvergunning nodig

Als u niet uit 1 van bovenstaande landen komt, heeft u een verblijfsvergunning nodig. 

U heeft een reden nodig om een verblijfsvergunning aan te vragen. Dit heet een verblijfsdoel. Bijvoorbeeld:

Deze en andere situaties staan op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Voorwaarden voor een verblijfsvergunning

Om een verblijfsvergunning te kunnen krijgen moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze verschillen per verblijfsdoel. De IND bepaalt of u aan de voorwaarden voldoet of niet. Als dit zo is, dan kunt u een verblijfsvergunning krijgen. 

Voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan kan de IND uw aanvraag afwijzen. U kunt bezwaar maken tegen het besluit van de IND.

Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig

Mogelijk heeft u naast uw verblijfsvergunning ook een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig. De mvv is een speciaal visum om Nederland in te reizen. U vraagt de mvv altijd aan in combinatie met een verblijfsvergunning.

Aanvraag mvv

De IND moet uw aanvraag goedkeuren. Krijgt u goedkeuring van de IND? Dan vraagt u de mvv aan bij de Nederlandse ambassade of het consulaat  in het land waar u woont. Hiervoor maakt u een afspraak.

Niet altijd een mvv nodig

Niet iedereen die een verblijfsvergunning nodig heeft, heeft ook een mvv nodig. Heeft u de nationaliteit uit 1 van de volgende landen? Dan hoeft u geen mvv aan te vragen:

 • Australië
 • Canada
 • Japan
 • Monaco
 • Nieuw-Zeeland
 • Vaticaanstad
 • Verenigd Koninkrijk
 • Verenigde Staten
 •  Zuid-Korea
 • Zwitserland
 • Een EU/EER-lidstaat

Maar er zijn ook nog andere situaties waarin u mogelijk geen mvv hoeft aan te vragen. Op de website van de IND staat meer informatie over situaties waarin een mvv niet nodig is.

Persoonlijk overzicht maken als u naar Nederland komt

Wilt u weten wat u nog meer moet regelen als u naar Nederland komt? En waar u mogelijk recht op heeft? Vul dan een paar vragen in over immigratie en krijg een persoonlijk overzicht. U kunt een overzicht maken

 • voor uzelf als u werk zoekt, 
 • voor uw partner 
 • voor uw minderjarige kind.