Hoe vraag ik een verblijfsvergunning aan voor Nederland?

Waar u de verblijfsvergunning aanvraagt, is per aanvraag verschillend.

Zelf een verblijfsvergunning aanvragen

Als u een verblijfsvergunning aanvraagt, zijn er 2 mogelijkheden:

  • U heeft, naast de verblijfsvergunning een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig. Beide vraagt u tegelijkertijd aan bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land van herkomst. Of in het land van bestendig verblijf (het land waar u langer dan 3 maanden verblijft). Is daar geen Nederlandse ambassade of consulaat? Dan kunt u bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buurland terecht. Deze aanvraag heet een ‘aanvraag toegang en verblijf (TEV)’.
  • U heeft alleen een verblijfsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Nederland.

Referent in Nederland vraagt verblijfsvergunning aan

In veel gevallen heeft u een referent nodig om naar Nederland te komen. Deze haalt u naar Nederland. De referent kan een erkende werkgever zijn. Maar ook een onderwijsinstelling of een partner waarmee u gaat samenwonen.

Uw referent vraagt de verblijfsvergunning aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Nederland.

Beoordeling aanvraag verblijfsvergunning

De IND toetst of u aan alle voorwaarden voldoet om een verblijfsvergunning te krijgen. De verblijfsvergunning is maximaal 5 jaar geldig. 

Is uw aanvraag afgewezen? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken of in beroep gaan.

Mvv en verblijfsvergunning ophalen

Krijgt u toestemming om in Nederland te verblijven? Dan haalt u binnen 90 dagen uw mvv op, als u deze nodig heeft. Hiervoor maakt u een afspraak bij de Nederlandse ambassade of het consulaat. 

Na binnenkomst in Nederland haalt u bij een loket van de IND de verblijfsvergunning af.