Moet ik als vreemdeling mijn verhuizing doorgeven aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst?

Als u een verblijfsvergunning heeft en verhuist binnen Nederland, moet u dat op tijd doorgeven aan de gemeente waarheen u verhuist. Doet u dit niet op tijd, dan moet u uw verhuizing ook melden aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Als u verhuist naar het buitenland moet u dit voor vertrek melden aan de IND.

Verhuizing binnen gemeente

U geeft uw verhuizing door aan de gemeente waar u woont. De gemeente geeft uw nieuwe adres automatisch door aan de IND. Vraag bij de gemeente na wanneer u uw verhuizing moet melden. Als u het niet op tijd doorgeeft, moet u het zelf melden aan de IND. 

Verhuizing naar andere gemeente in Nederland

Verhuist u naar een andere gemeente in Nederland? Dan kunt u uw verhuizing doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen. De gemeente geeft uw nieuwe adres automatisch door aan de IND.

Vraag bij de gemeente na wanneer u uw verhuizing moet melden. Als u het niet op tijd doorgeeft, moet u het zelf melden aan de IND. 

Verhuizing naar buitenland

Als u verhuist naar het buitenland moet u dit voor vertrek melden aan de IND.

Adreswijzigingen ook voor kinderen doorgeven

Heeft u kinderen dan geeft u deze wijzigingen ook voor hen door. Zijn de kinderen 12 jaar of ouder dan mogen zij het ook zelf regelen.