Wanneer mag een buitenlandse (top)artiest in Nederland werken?

Artiesten kunnen onder bepaalde voorwaarden in Nederland werken. Zij werken voor werkgevers in toneel, theater, opera, musical, klassieke muziek of dans. Artiesten die tot de top behoren, krijgen sneller een tewerkstellingswerkvergunning. Het salaris van de artiest bepaalt of hij of zij tot de top behoort.

Vrije toegang tot Nederland voor artiesten uit Europa

Als de artiest uit 1 van de volgende landen komt heeft hij of zij geen visum, verblijfsvergunning of werkvergunning nodig:

De artiest heeft wel een geldig paspoort of een geldig identiteitsbewijs nodig.

Wel visum en verblijfsvergunning niet-Europese artiesten

Heeft de artiest de nationaliteit van een land buiten bovenstaande landen? Dan heeft hij of zij het volgende nodig:

  • Een visum. Dit kan een Schengevisum zijn (voor bezoek van maximaal 90 dagen). Of een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) (voor bezoek van 90 dagen of langer);
  • Gecombineerde vergunning verblijf en arbeid (gvva). Dit is een gecombineerde verblijfs- en tewerkstellingswerkvergunning. 

Referent nodig

Om naar Nederland te komen, heeft een artiest een referent nodig die hem of haar naar Nederland haalt. De werkgever is de referent.

Vacature bij UWV melden

De werkgever moet de vacature wel eerst openstellen voor Nederlandse werkzoekenden. Dit gaat via UWV. Zijn er geen geschikte Nederlandse kandidaten? Pas dan kan de referent een buitenlandse artiest naar Nederland halen.

Snellere procedure voor topartiesten

Topartiesten krijgen sneller een werkvergunning. De werkgever hoeft niet eerst de vacature bij UWV te melden.

Aanvraag toegang en verblijf (tev)

De mvv en gvva worden aangevraagd door middel van een aanvraag toegang en verblijf (tev). Voor de aanvraag zijn 2 mogelijkheden:

  • De artiest vraagt de tev aan bij de Nederlandse ambassade. Of bij het consulaat in het land waar hij of zij woont. Is er geen Nederlandse ambassade of geen Nederlands consulaat in het land? Dan kan hij of zij terecht bij de Nederlandse vertegenwoordiging in  een buurland.
  • De werkgever vraagt de tev aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Nederland. 

De IND raadt aan om de werkgever de aanvraag te laten indienen. 

Salaris artiesten

Op de site van de IND staan de bruto maandsalarissen van artiesten. Topartiesten hebben een hoger brutoloon. Een voorbeeld van een topartiest is een solist in een opera.