Beleidsregel Inclusieve leeromgeving

Met de Beleidsregel Inclusieve leeromgeving kunnen scholen laagdrempelig een start maken met inclusief onderwijs.

Met de beleidsregel kunnen scholen voor regulier en speciaal onderwijs intensiever samenwerken, en zo een start maken met inclusief onderwijs. Het praktijkonderwijs en het speciaal basisonderwijs kunnen ook meedoen. Het praktijkonderwijs kan samenwerken met het voortgezet speciaal onderwijs. En het speciaal basisonderwijs kan samenwerken met het regulier onderwijs en met het speciaal onderwijs. Met de beleidsregel kunnen alle (of een deel van de) leerlingen van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs volledig naar een reguliere school. De leerlingen krijgen extra ondersteuning uit het gespecialiseerd onderwijs. Zo kan bijvoorbeeld op een reguliere school vanuit het speciaal onderwijs een ondersteuningsklas ingericht worden.

Scholen en samenwerkingsverbanden kunnen met vragen over de beleidsregel terecht bij het Steunpunt Passend Onderwijs.