Box 3: rechtsherstel en toekomstig stelsel

Circa 60.000 mensen die bezwaar maakten tegen de heffing in box 3 krijgen voor 4 augustus 2022 automatisch rechtsherstel. Hierbij krijgen voornamelijk mensen met spaargeld geld terug. Dit herstel geldt ook voor nog niet vastgestelde en opgelegde aanslagen box 3.

Het kabinet werkt aan een uitwerking van de spaarvariant in een wetsvoorstel voor overbruggingsjaren 2023 en 2024. 

Het kabinet werkt tegelijkertijd ook aan het nieuwe box 3-stelsel, dat per 2025 in moet gaan. 

Verantwoording rechtsherstel spaarvariant in box 3

Informatie voor doelgroep rechtsherstel

Praktische informatie rechtsherstel

Praktische informatie toekomstig box 3-stelsel