Box 3: rechtsherstel, overbruggingswetgeving en nieuw stelsel

Het kabinet wil dat er vanaf 2027 een nieuw box 3-stelsel komt. Hiervoor heeft het kabinet een voorstel uitgewerkt. In dit voorstel wordt dan voornamelijk belasting geheven over de werkelijke inkomsten die iemand heeft uit vermogen. Hierdoor betalen mensen met een laag rendement (zoals rente over spaargeld) minder belasting dan mensen met een hoger rendement (zoals koerswinsten op aandelen of crypto of waardestijging van vastgoed).

Rechtsherstel en overbruggingswetgeving

Voor de jaren 2017 tot en met 2022 heeft het kabinet rechtsherstel geboden. Voor de tussenliggende jaren van 2023 tot invoering van het nieuwe box 3-stelsel is overbruggingswetgeving ingevoerd. Daarbij rekent de Belastingdienst met de echte verdeling van spaargeld en beleggingen. Er wordt wel nog gerekend met een vast percentage waar men belasting over betaalt. Deze rendementspercentages worden jaarlijks geactualiseerd. Hierdoor wordt al zo goed mogelijk aangesloten bij het werkelijk behaalde rendement.

Uitspraken Hoge Raad (HR) 6 juni 2024

Wat betekenen de uitspraken van de HR voor belastingplichtigen?

Dat is nu nog niet exact te zeggen. Belastingplichtigen hoeven nu nog niets te doen. Zij worden gevraagd nog even geduld te hebben. Als bekend is of de uitspraak definitief gevolgen heeft voor de belastingaangifte, dan wordt deze pagina aangepast. Belastingplichtigen voor wie de uitspraak gevolgen heeft ontvangen een brief van de Belastingdienst.

De komende tijd onderzoekt het ministerie van Financiën de gevolgen van de uitspraak. Lees ook de eerste reactie van staatssecretaris Van Rij. Het kabinet komt naar verwachting over ongeveer 8 weken (vanaf het moment van de uitspraak) met een uitgebreide reactie. Mogelijk is dan nog niet alles uitgezocht. Dan wordt aangegeven welke mogelijkheden zijn verkend en waar nog eventuele vraagstukken zitten. Daarna moet de politiek hierover een besluit nemen. Dat is aan het volgende kabinet.

Rechtsherstel in box 3 voor jaren 2017 tot en met 2022

Praktische informatie overbruggingswetgeving 2023 tot en met 2026

Praktische informatie toekomstig box 3-stelsel