Box 3: rechtsherstel, overbruggingswetgeving en nieuw stelsel

Circa 60.000 mensen die bezwaar maakten tegen de heffing in box 3 hebben in 2022 automatisch rechtsherstel gekregen over de jaren 2017 tot en met 2020. Dit herstel geldt ook voor alle box 3 belastingplichtigen over de jaren 2021 en 2022.

Het kabinet gebruikt dezelfde nieuwe rekenmethode van het rechtsherstel ook voor de overbruggingsjaren 2023 tot en met 2026. Waarbij jaarlijks onder andere de rendementspercentages worden geactualiseerd.

Het kabinet werkt tegelijkertijd ook aan het nieuwe box 3-stelsel, dat per 2027 in moet gaan.

Rechtsherstel in box 3 voor jaren 2017 tot en met 2020

Praktische informatie overbruggingswetgeving 2023 tot en met 2026

Praktische informatie toekomstig box 3-stelsel