Box 3: rechtsherstel, overbruggingswetgeving en nieuw stelsel

Circa 60.000 mensen die bezwaar maakten tegen de heffing in box 3 hebben in 2022 automatisch rechtsherstel gekregen over de jaren 2017-2020. Dit herstel geldt ook over de jaren 2021 en 2022.

Het kabinet gebruikt de nieuwe rekenmethode van het rechtsherstel ook voor de overbruggingsjaren 2023 tot en met 2025. Waarbij jaarlijks onder andere de rendementspercentages worden geactualiseerd.

Het kabinet werkt tegelijkertijd ook aan het nieuwe box 3-stelsel, dat per 2026 in moet gaan.

Rechtsherstel in box 3 (spaarvariant) voor jaren 2017 tot en met 2020

Praktische informatie overbruggingswetgeving 2023 tot en met 2025

Praktische informatie toekomstig box 3-stelsel