Beslisnota bij Kamerbrief over herijking uitvoeringstoets rechtsherstel box 3

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over herijking uitvoeringstoets rechtsherstel box 3 (PDF | 2 pagina's | 591 kB)