Toelichtingen bij afzien cassatieberoep 2024

Een belanghebbende kan bezwaar maken tegen een beslissing van de overheid. Als het gaat om een belastingzaak, kan hij beroep instellen bij de rechtbank en eventueel in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Is de belanghebbende het niet eens met de uitspraak van het gerechtshof? Dan kan hij bij belastingzaken beroep in cassatie instellen bij de Hoge Raad.

De Hoge Raad is de laatste beroepsmogelijkheid bij belastingzaken. Bij de Hoge Raad wordt de Belastingdienst vertegenwoordigd door de staatssecretaris.

Soms besluit de staatssecretaris geen beroep in cassatie in te stellen bij de Hoge Raad. Ook kan hij besluiten een ingesteld cassatieberoep in te trekken. In de zogeheten mededelingen wordt een toelichting gegeven op deze beslissing.

De reacties op een cassatievoorstel van de inspecteur - dus elk onderschrift en elke intrekking van een (pro forma) cassatieberoep - worden gepubliceerd op deze website.

Hieronder volgt een overzicht van de mededelingen in 2024. De meest recente mededelingen staan bovenaan.

Bijlagen