Memorie van Toelichting CRS

Staatssecretaris Wiebes van Financiën informeert de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Common Reporting Standard (CRS)