Leidraad FATCA

Leidraad met technische toelichting bij het op 18 december 2013 tussen Nederland en de Verenigde Staten gesloten verdrag tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA.

Leidraad FATCA (PDF | 26 pagina's | 432 kB)