Besluit Woo-verzoek forks cryptovaluta

Besluit op een verzoek om informatie over Bitcoin-forks en forks van overige cryptovaluta. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit Woo-verzoek forks cryptovaluta (PDF | 2 pagina's | 86 kB)