Wat moet ik doen als mijn bedrijf dubbele belasting betaalt?

Nederland heeft met veel landen belastingverdragen gesloten. Toch kan het voorkomen dat uw bedrijf dubbele belasting betaalt. In dat geval kunt u een onderlinge overlegprocedure starten. Nederland zoekt dan samen met een land naar een oplossing. U moet voor deze procedure zelf een verzoek indienen.

Onderlinge overlegprocedure voor bedrijven

Uw bedrijf kan een onderlinge overlegprocedure aanvragen in de volgende 3 situaties:

Verschil in uitleg over rechtspersonen of inkomen

In sommige gevallen ziet Nederland de vorm van een rechtspersoon of inkomen anders dan het andere land. Is het een bv of een maatschap? Is iets dividend of rente? Door verschil in definities in de regelgeving, betaalt u dan toch dubbele belasting.

Onduidelijkheid over buitenlandse vestiging

Heeft u een vestiging die als zelfstandige onderneming functioneert in het buitenland? Dan moet Nederland deze vaste inrichting vrijstelling van belasting geven. Het buitenland heft dan belasting. Is de vestiging geen zelfstandige onderneming? Dan betaalt u belasting in Nederland.

Dubbele belasting door verplichte verrekenprijzen

Heeft uw onderneming vestigingen in verschillende landen? Dan moet u voor producten of diensten die de vestigingen onderling afnemen hetzelfde betalen als externe klanten. Deze verrekenprijzen voorkomen ongewenst verschuiven van winst. Hierdoor betaalt u soms wel dubbele belasting. 

Zelf aanvraag indienen onderlinge overlegprocedure

U moet zelf een verzoek indienen voor een onderlinge overlegprocedure. Dit kan bij het ministerie van Financiën, directie Internationale Fiscale Zaken. Gebruik hiervoor de voorbeeldbrief voor het starten van een onderlinge overlegprocedure. Binnen 2 maanden na ontvangst van uw brief krijgt u bericht over de behandeling van uw verzoek. Het ministerie probeert onderlinge overlegprocedures binnen 2 jaar af te ronden.

Overzicht internationale belastingverdragen

Wilt u weten of er een belastingverdrag is gesloten met het land waarin u zaken doet? Bekijk dan het overzicht met internationale belastingverdragen. Is er met een bepaald land geen belastingverdrag? Dan gelden de regels uit het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001.