Wat moet ik doen als ik dubbele belasting betaal?

Nederland heeft met ongeveer 90 landen een belastingverdrag gesloten om belasting door twee landen (dubbele belasting) te voorkomen. Als u ondanks zo’n verdrag te maken krijgt met een dubbele belasting, dan kunt u Nederland vragen om dit in overleg  op te lossen. Dit overleg tussen Nederland en één of meerdere andere landen heet een “onderlinge overlegprocedure”. Het Nederlandse beleid over de onderlinge overlegprocedure is vastgelegd in het ‘Besluit Onderlinge overlegprocedures'.

Een onderlinge overlegprocedure laten starten

Wilt u een onderlinge overlegprocedure laten starten tussen de Nederlandse en de buitenlandse fiscus? Daarvoor kunt u een verzoek indienen bij:

Ministerie van Financiën
Directie Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen
Postbus 20201
2500 EE  DEN HAAG

e-mail: internationalezaken@minfin.nl

onder vermelding van “onderlinge overlegprocedure”

Let op: Dit e-mailadres kunt u alleen gebruiken voor verzoeken om een onderlinge overlegprocedure. Mocht u andere vragen hebben, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Verloop van de onderlinge overlegprocedure

Binnen 2 maanden nadat u uw verzoek heeft ingediend, krijgt u bericht. Hierin  komt u te weten of uw verzoek gegrond is en of u meer informatie moet aanleveren. Als uw verzoek gegrond is, wordt bekeken of van tevoren al duidelijk is of het andere land belasting mag heffen. Als dat zo is, zal Nederland de belastingaanslag direct aanpassen. Overleg met het andere land is dan niet nodig.

Duur van de onderlinge overlegprocedure

Het kan gebeuren dat Nederland wel in overleg moet treden met het andere land om een oplossing te vinden. In een onderlinge overlegprocedure zijn de landen alleen verplicht om te proberen om overeenstemming te bereiken Nederland probeert onderlinge overlegprocedures binnen twee jaar af te ronden. Als landen het niet eens worden, kunt u in sommige gevallen uw zaak nog voorleggen aan een arbitragecommissie. Deze arbitragecommissie zal dan beslissen over uw zaak.

Eisen aan het verzoek om een onderlinge overlegprocedure

Aan het indienen van een verzoek zijn eisen verbonden. In het Besluit Onderlinge overlegprocedures kunt u in hoofdstuk 3 vinden welke eisen dit zijn.

Als u een verzoek wilt indienen in een verrekenprijszaak, dan moet u ook het formulier informatie in verrekenprijszaken invullen. Dit moet u samen met uw verzoek indienen.

In dit document vindt u meer informatie over de regelingen waarop u een verzoek kunt baseren en de mogelijkheden tot arbitrage.