Wat moet ik doen als ik dubbele belasting betaal?

Dan kunt u Nederland vragen om dit in overleg op te lossen. Dit overleg tussen Nederland en 1 of meerdere andere landen heet een 'onderlinge overlegprocedure'.

Wat is een onderlinge overlegprocedure?

Nederland heeft met ongeveer 90 landen een belastingverdrag gesloten om belasting door 2 landen (dubbele belasting) te voorkomen. Als u ondanks zo’n verdrag te maken krijgt met een dubbele belasting, dan kunt u Nederland vragen om dit in overleg  op te lossen. Het Nederlandse beleid over de onderlinge overlegprocedure is vastgelegd in het ‘Besluit Onderlinge overlegprocedures'.

Een onderlinge overlegprocedure laten starten

Wilt u een onderlinge overlegprocedure laten starten tussen de Nederland en een ander land? U kunt uw verzoek richten aan het volgende adres:

Belastingdienst/Grote Ondernemingen
T.a.v. MAP-team 
Postbus 30206
2500 GE Den Haag
Onder vermelding van ‘onderlinge overlegprocedure’. 

U kunt uw verzoek ook per e-mail versturen naar internationalezaken@minfin.nl.

Let op: Dit e-mailadres kunt u alleen gebruiken voor verzoeken om een onderlinge overlegprocedure. Mocht u andere vragen hebben, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Wat gebeurt er na uw verzoek?

Binnen 8 weken nadat u uw verzoek heeft ingediend, krijgt u bericht. Hierin staat of uw verzoek gegrond is en in behandeling wordt genomen. Mogelijk moet u nog meer informatie aanleveren. Als uw verzoek in behandeling wordt genomen, wordt van tevoren bekeken of duidelijk is of het andere land belasting mag heffen. Als dat zo is, zal Nederland de belastingaanslag direct aanpassen. Overleg met het andere land is dan niet nodig.

Duur van de onderlinge overlegprocedure

Het kan gebeuren dat Nederland wel in overleg moet treden met het andere land om een oplossing voor u te vinden. In deze onderlinge overlegprocedure hebben de landen een inspanningsverplichting. Dit betekent dat de landen verplicht zijn om te proberen om een gezamenlijke oplossing te vinden. Nederland probeert onderlinge overlegprocedures binnen twee jaar af te ronden. 

Als het niet lukt om met het andere land overeenstemming te bereiken, kunt u in sommige gevallen uw zaak nog voorleggen aan een arbitragecommissie. Deze arbitragecommissie beslist dan over uw zaak.

Eisen aan het verzoek om een onderlinge overlegprocedure

In het 'Besluit Onderlinge overlegprocedures' staan de eisen die verbonden zijn aan het indienen van een verzoek.

Als u een verzoek wilt indienen in een verrekenprijszaak, dan moet u ook het formulier informatie in verrekenprijszaken invullen. Dit moet u samen met uw verzoek indienen.

In de 'Regelingen voor het starten van een onderlinge overlegprocedure' staat meer informatie over de regelingen waarop u een verzoek kunt baseren en de mogelijkheden tot arbitrage.