Kan ik hulp krijgen om (online) mijn belastingen en toeslagen te regelen?

Als u moeite heeft met het regelen van uw belastingen en toeslagen, kunt u daarvoor hulp krijgen. Steeds vaker kunt of moet u belasting en toeslagen online regelen. U kunt ook hiervoor hulp vragen.

Hulp bij online belastingzaken en toeslagzaken

U kunt veel belasting- en toeslagzaken regelen op MijnBelastingdienst en MijnToeslagen. Via de Berichtenbox op MijnOverheid ontvangt u digitale post van de Belastingdienst. Heeft u hierbij hulp nodig? Misschien kunt u iemand in uw directe omgeving vragen om u te helpen.

Daarnaast zijn er verschillende andere manieren om hierbij hulp te krijgen: 

Belastingdienst

 • Aangiftechecklist: met deze checklist kunt u uw vooraf ingevulde aangifte controleren. Voordat u uw aangifte indient, kunt u deze ook eventueel wijzigen.
 • Online hulp van het webcareteam: als u algemene vragen heeft over belastingen en toeslagen.
 • BelastingTelefoon: als u vragen heeft over belastingen of toeslagen waarbij persoonsgegevens nodig zijn.
 • Helpdesk Digitale Post: deze helpdesk kunt u bellen als u hulp nodig heeft met uw digitale post.
 • Balie Belastingkantoor: als u hulp nodig heeft bij belasting- of toeslagzaken. U moet hiervoor eerst een afspraak maken via de BelastingTelefoon.

Landelijke, regionale en lokale maatschappelijke organisaties:

 • vakbonden;
 • ouderenbonden;
 • Stichting MEE;
 • Belastingwinkel;
 • lokale ouderenorganisaties;
 • bibliotheken.

Computers en digitale hulp in bibliotheken

In openbare bibliotheken staan computers met internet en printers. Deze kunt u gratis gebruiken voor belasting- en toeslagzaken. Verder bieden bijna alle bibliotheekvestigingen gratis cursussen aan om te leren hoe u met een computer werkt. Er zijn verschillende bibliotheken met een Informatiepunt Digitale Overheid om u op weg te helpen met het online regelen van uw belastingen en toeslagen.