Digitale overheid

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Burgers en bedrijven moeten veilig en makkelijk online al hun zaken kunnen doen met de overheid. Dit moet uiterlijk in 2017 geregeld zijn. Bijvoorbeeld het aanvragen van een vergunning, of een vraag stellen per e-mail. Ook moet informatie online beschikbaar zijn. Online data en het uitwisselen van gegevens is goed beveiligd. Strenge regelgeving bepaalt wie toegang krijgt tot bepaalde gegevens en wanneer.

Openbaarheid

Iedereen moet zo gemakkelijk mogelijk informatie van de overheid kunnen krijgen. Dat is een recht. Geheimhouding door de overheid kan alleen als uitzondering, als daar een goede reden voor is. Ook data die overheden hebben, moeten zo veel mogelijk beschikbaar zijn om opnieuw te gebruiken.

De Rijksoverheid. Voor Nederland