Burgers en bedrijven moeten al hun zaken met de overheid veilig en makkelijk online kunnen doen. Een vergunning aanvragen bijvoorbeeld, of een vraag stellen per e-mail. De informatie moet online beschikbaar zijn. En de uitwisseling van gegevens goed beveiligd. Strenge regelgeving bepaalt wie toegang krijgt tot bepaalde gegevens en wanneer.

Openbaarheid

Iedereen moet zo gemakkelijk mogelijk informatie van de overheid kunnen krijgen. Dat is een recht. Geheimhouding door de overheid kan alleen als uitzondering, als daar een goede reden voor is. Ook data die overheden hebben, moeten zo veel mogelijk beschikbaar zijn om opnieuw te gebruiken.