Wat weten organisaties van mij nadat ik heb ingelogd op hun website?

Er zijn verschillende overheidswebsites en zorgwebsites waarop u kunt inloggen om iets te regelen. Daarbij geldt dat organisaties alleen de gegevens krijgen die nodig zijn voor hun werk. Hiervoor geeft u zelf toestemming. Zij slaan geen gegevens van u op.

Bescherming van uw gegevens

De bescherming van uw gegevens wordt geborgd door wettelijke eisen aan:

  • de inlogmethoden;

  • de technische voorzieningen, zoals beveiliging van de persoonsgegevens op basis van privacy by design. Hierbij wordt bij het systeemontwerp al rekening gehouden met bescherming van privacy;

  •  de procedures. De naleving ervan wordt gecontroleerd.

Om te toetsen of een organisatie uw gegevens op de juiste wijze beschermt, voert de overheid privacy-onderzoeken uit. 

Na inloggen blijft u onbekend voor organisaties

Als u inlogt, krijgt u bij iedere organisatie een andere, willekeurige naam. Dit heet een pseudoniem. De organisatie waar u inlogt, herkent u op basis van dit pseudoniem. Dat betekent dat zij niet te weten komen bij welke organisaties u nog meer inlogt.