10 basisregistraties in 1 stelsel

Nederland heeft 10 basisregistraties die samen 1 stelsel vormen. Hierin staan algemene gegevens die de overheid veel gebruikt. Zoals persoonsgegevens, adressen, de waarden van woningen en bedrijfsnamen. Burgers en bedrijven hoeven gegevens maar 1 keer aan te leveren.

Gegevens basisregistraties

De overheid, burgers en bedrijven gebruiken de gegevens uit de basisregistraties ruim 40 miljoen keer per dag. Bijvoorbeeld om:

 • een vergunning aan te vragen;
 • een toeslag of uitkering te krijgen;
 • de koopprijs van een huis op te zoeken;
 • de kilometerstand van een auto op te zoeken.

Voordelen 1 stelsel van basisregistraties

In het stelsel van basisregistraties zijn de gegevens met elkaar verbonden. Op die manier worden gegevens uit verschillende basisregistraties met elkaar gecombineerd. Dat heeft de volgende voordelen:

 • burgers en bedrijven hoeven gegevens maar 1 keer aan te leveren;
 • de overheid hoeft de gegevens maar 1 keer te verwerken;
 • de uitwisseling van de gegevens is sneller;
 • de kans op fouten bij de uitwisseling is kleiner.

De hele overheid maakt verplicht gebruik van dit stelsel. In totaal zijn er 10 basisregistraties die deel uitmaken van het stelsel van basisregistraties. Het stelsel van basisregistraties voldoet aan een aantal eisen

Toegankelijkheid openbare en gesloten registers

Binnen het stelsel van basisregistraties zijn er openbare en gesloten registers. Openbare registers zijn voor iedereen toegankelijk. Informatie uit gesloten registers is alleen toegankelijk voor mensen die deze informatie nodig hebben voor hun werk.

Voorbeelden van informatie uit open registers:

 • kentekengegevens, gekoppeld aan een auto;
 • koopsom van een huis;
 • WOZ-waarde van het eigen huis;
 • gegevens van een onderneming, zoals het adres.

Voorbeelden van informatie uit gesloten registers:

 • privégegevens van de eigenaar van een kenteken;
 • WOZ-waarde van andermans huis;
 • privéadressen van medewerkers van een bedrijf die bekend zijn bij het Handelsregister.