Digitaal zakendoen met de overheid

Bedrijven en burgers hebben sinds 2017 de mogelijkheid om aanvragen ook digitaal in te dienen. Bijvoorbeeld een vergunning aanvragen, of een vraag stellen per e-mail. Nu kan dit vaak alleen schriftelijk.

Voordelen digitale overheid

De komende jaren digitaliseert de overheid haar dienstverlening. Dit heeft een aantal voordelen:

 • kleinere en efficiëntere overheid;
 • burger wordt sneller geholpen;
 • minder regels en administratieve lasten;
 • een aanvraag doen is eenvoudiger, bijvoorbeeld van een vergunning.

Digitalisering overheid

Er zijn verschillende manieren waarop de overheid werkt om digitaler te worden, zoals:

 • Berichtenbox

  Veilig digitaal zakendoen met de overheid gaat via de Berichtenbox. Alle elektronische post van de overheid komt hierin terecht. Het maakt dus niet uit of het gaat om een gemeente, of een ministerie. Gebruikers kunnen inloggen met DigiD (particulieren), of met eHerkenning (bedrijven). Via de Berichtenbox app kunt u eenvoudig post van de overheid op uw mobiele telefoon of tablet lezen. U kunt de Berichtenbox app downloaden in de AppStore en in de Google PlayStore.

 • Basisregistraties samenvoegen

  De Rijksoverheid heeft het Stelsel van Basisregistraties opgesteld. Dit stelsel voegt 10 basisregistraties samen.

 • Samenwerking gemeenten

  Gemeenten gaan meer met elkaar samenwerken om efficiënter te zijn. Bijvoorbeeld door samen te werken om de digitale aanvraag van een paspoort of rijbewijs mogelijk te maken. Dit staat in de Digitale Agenda 2020 van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Overheid is toegankelijk

De overheid moet toegankelijk zijn voor iedereen. Websites en mobiele apps van (semi-)overheden moeten (digitaal) toegankelijk en bruikbaar zijn voor mensen met een handicap. Persoonlijk contact blijft mogelijk. Dus ook voor mensen die niet goed met een computer overweg kunnen. Tegelijkertijd probeert de overheid deze groep online zelfstandiger te maken. Bijvoorbeeld door:

 • campagnes en cursussen die digitaal gebruik stimuleren;
 • gebruiksvriendelijkheid van ICT-voorzieningen te verbeteren, zoals websites en formulieren;
 • beter in te spelen op zoekgedrag, waardoor informatie makkelijker vindbaar is.

U kunt ook hulp vragen via het Digitaal Hulpplein van de Koninklijke Bibliotheek en de Stichting Lezen en Schrijven.

Betere elektronische dienstverlening overheid

Het kabinet wil dat mensen veilig, snel en goedkoop digitaal zaken kunnen doen met de overheid. De elektronische dienstverlening via mijnoverheid.nl wordt verbeterd. Zo komt er een machtigingsfunctie, zodat mensen en bedrijven daar al hun zaken kunnen (laten) regelen. Mensen kunnen daar ook berichten sturen naar de overheid.

Dit staat in de begroting van het ministerie van BZK voor 2019. Het gaat om voorgenomen beleid. Dat betekent dat de Eerste en Tweede Kamer de plannen van het kabinet nog moeten goedkeuren.

Prinsjesdag: plannen kabinet voor 2020

Het kabinet wil dat burgers hun eigen persoonsgegevens makkelijker digitaal kunnen delen met andere organisaties buiten de overheid. Bijvoorbeeld inkomensgegevens die de Belastingdienst heeft naar een bank doorsturen voor een hypotheek. Het programma Regie op Gegevens krijgt in 2020 € 2,5 miljoen voor de ontwikkeling van goede spelregels hiervoor. Bijvoorbeeld om te zorgen dat het delen makkelijk is en de privacy beschermd is. 

Het gaat om voorgenomen beleid. Dat betekent dat de Eerste en Tweede Kamer de plannen van het kabinet nog moeten goedkeuren.