Kan de communicatie met de overheid straks alleen nog maar digitaal?

Er blijft een alternatief bestaan voor het online regelen van zaken met gemeenten en andere overheidsorganisaties.

Communicatie met de overheid

Moet u iets regelen met een overheidsorganisatie en kunt u niet met een computer overweg, of heeft u er geen? Dan kunt u de overheidsorganisatie om hulp vragen, bijvoorbeeld uw gemeente. Computers zijn vaak beschikbaar bij een bibliotheek of in een buurtcentrum. Daar worden vaak ook cursussen gegeven.

Er blijven niet-digitale alternatieven bestaan om met de overheid in contact te komen. Bijvoorbeeld per post, aan de balie of per telefoon. De overheidsorganisatie bepaalt zelf welk kanaal voor welke dienst wordt opengesteld. Zoals het aanvragen van zorg bij de gemeente.

Communicatie steeds meer digitaal

Overheidsorganisaties gaan hun dienstverlening steeds meer digitaal regelen. Dit is vaak veel goedkoper dan u persoonlijk te helpen of een brief te sturen. Of het ook in de toekomst mogelijk blijft om bijvoorbeeld per brief informatie te blijven ontvangen, is niet bekend. De verschillende overheidsorganisaties mogen hier zelf over beslissen.

Prinsjesdag: plannen kabinet voor 2020

Het kabinet komt in 2020 met oplossingen voor mensen die niet digitaal willen of kunnen communiceren met de overheid

  • In 2020 trekt het kabinet € 8,4 miljoen uit om het makkelijker te maken iemand anders te machtigen. Dat betekent dat die persoon toestemming krijgt om de overheidszaken van een ander te regelen.
  • Er komen volgend jaar nog meer Informatiepunten Digitale Overheid bij. Mensen kunnen daar terecht met vragen over bijvoorbeeld zorg, huurtoeslag, DigiD of het betalen van verkeersboetes. In 2020 is hiervoor € 2,5 miljoen beschikbaar. In 2019 werden er al 15 van zulke adviespunten geopend. Ook via de Alliantie Digitaal Samenleven werken overheden en bedrijven samen om Nederland digitaal vaardiger te maken.

Het gaat om voorgenomen beleid. Dat betekent dat de Eerste en Tweede Kamer de plannen van het kabinet nog moeten goedkeuren.