Kan de communicatie met de overheid alleen nog maar digitaal?

Er is een alternatief voor het online regelen van zaken met gemeenten en andere overheidsorganisaties. U kunt bijvoorbeeld altijd naar het loket van uw gemeente.

Hulp bij digitale communicatie met de overheid

Moet u iets regelen met een overheidsorganisatie en kunt u niet goed omgaan met een computer? Of heeft u er geen? Dan kunt u de overheidsorganisatie om hulp vragen, bijvoorbeeld uw gemeente. Daarnaast kunt u vaak gebruik maken van computers  in een bibliotheek of in een buurtcentrum. Steeds meer bibliotheken hebben een Informatiepunt Digitale Overheid. Daar kunt met uw vragen terecht over het online regelen van uw zaken met de overheid.

Zaken regelen met overheid via post, telefoon of loket

Er zijn ook niet-digitale manieren om met de overheid in contact te komen. Bijvoorbeeld per post, aan het loket of per telefoon.

Communicatie steeds meer digitaal

Overheidsorganisaties gaan hun dienstverlening steeds meer digitaal regelen. Dit is voor veel mensen sneller en makkelijker. Dat geldt niet voor iedereen. Daarom maakt de overheid digitale diensten toegankelijker en gebruiksvriendelijker. Zolang nog veel mensen het lastig vinden hun zaken met de overheid digitaal te regelen, blijven er alternatieven bestaan.

Prinsjesdag: plannen kabinet voor 2020

Het kabinet komt in 2020 met oplossingen voor mensen die niet digitaal willen of kunnen communiceren met de overheid. 

  • In 2020 trekt het kabinet € 8,4 miljoen uit om het makkelijker te maken iemand anders te machtigen. Dat betekent dat die persoon toestemming krijgt om de overheidszaken van een ander te regelen.
  • Er komen volgend jaar nog meer Informatiepunten Digitale Overheid bij. Mensen kunnen daar terecht met vragen over bijvoorbeeld zorg, huurtoeslag, DigiD of het betalen van verkeersboetes. In 2020 is hiervoor € 2,5 miljoen beschikbaar. In 2019 werden er al 15 van zulke adviespunten geopend. Ook via de Alliantie Digitaal Samenleven werken overheden en bedrijven samen om Nederland digitaal vaardiger te maken.

Het gaat om voorgenomen beleid. Dat betekent dat de Eerste en Tweede Kamer de plannen van het kabinet nog moeten goedkeuren.