Documenten - Digitale overheid

838 documenten over Digitale overheid

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Uitstel beantwoording Kamervragen over levering van digitale inhoud

Minister Kamp (EZ) meldt de Tweede Kamer dat de beantwoording van de Kamervragen over levering van digitale inhoud, niet binnen...

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-09-2017

Wetsontwerp generieke digitale infrastructuur (GDI)

Op 30 augustus 2017 zijn het voorstel voor de Wet generieke digitale infrastructuur (GDI) en de bijbehorende memorie van...

Publicatie | 30-08-2017

Onderzoek inzage persoonlijke gegevens

Rapport over de mogelijkheden die er voor kunnen zorgen dat burgers beter wat er met hun persoonsgegevens gebeurt.

Rapport | 29-08-2017

Kamerbrief over de rol van het BIT in adviezen voor gemeenten

Minister Plasterk (BZK) geeft een reactie over het standpunt dat gemeenten geen BIT-advies kunnen aanvragen.

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-08-2017

Berenschotrapport Correctiepunt Basisregistraties

Het rapport schets de kaders en mogelijkheden om een correctiepunt voor basisregistraties in Nederland te realiseren en...

Rapport | 07-07-2017

Aanbieding rapport Monitor Generieke Digitale Infrastructuur 2017

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer het rapport "Monitor Generieke Digitale Infrastructuur 2017." Deze rapportage...

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-07-2017

Kamerbrief over verzoek om technische briefing Operatie Basisregistratie Personen

Minister Plasterk (BZK) reageert op het verzoek van de Tweede Kamer om een besloten technische briefing door het Bureau ICT...

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-07-2017

Kamerbrief over operatie Basisregistratie Personen (BRP)

Minister Plasterk (BZK) informeert de Tweede Kamer over het standpunt van het kabinet over het advies van het BIT en de wijze...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-06-2017

Communicatieonderzoek electronische identificatie (eID)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een kwalitatief communicatieonderzoek laten uitvoeren naar...

Rapport | 23-06-2017

Kamerbrief over voortgangsrapportage programma eID

Minister Plasterk (BZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het programma eID over de periode januari – juni 2017.

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-06-2017