Documenten - Digitale overheid

387 documenten over Digitale overheid

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten over dit onderwerp

CIO-oordeel Platform Open Overheidsinformatie

De Woo stelt verplicht dat alle overheidsorganisaties hun openbaar te maken informatie via PLOOI (Platform Open ...

Rapport | 26-04-2022

Kamerbrief over voorbereiding implementatie Wet open overheid

Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over de aansluitstrategie met betrekking tot het Platform Open ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-04-2022

Kamerbrief over 11e verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over haar voornemen om de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-04-2022

Vierde nota van wijziging wetsvoorstel modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering ...

Kamerstuk: Nota van wijziging | 15-04-2022

Kamerbrief over bewaartermijn berichtenbox en modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

Minister Bruins Slot (BZK) stuurt de Tweede Kamer een appreciatie van het amendement van het Kamerlid Leijten over de ...

Kamerstuk: Nota van wijziging | 15-04-2022

Beslisnota bij Kamerbrief over bewaartermijn berichtenbox en modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

Beslisnota bij Kamerbrief bij appreciatie amendement Leijten bewaartermijn berichtenbox en Vierde nota van wijziging wetsvoorstel ...

Beleidsnota | 15-04-2022

Beslisnota bij Kamerbrief 11e verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota ...

Beleidsnota | 15-04-2022

Speech staatssecretaris Van Huffelen op het Nationale AI Coalitie Evenement

Toespraak van staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering), op het Nationale AI Coalitie Evenement in de ...

Toespraak | 13-04-2022

Afschrift brief CdK Flevoland over Tijdelijke wet beraadslaging en besluitvorming

Brief van de Commissaris van de Koning (CdK) van de provincie Flevoland over de Tijdelijke wet beraadslaging en besluitvorming en ...

Brief | 13-04-2022

Kamerbrief reactie op amendement-Leijten Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

Minister Bruins Slot (BZK) reageert op 3 amendementen van het Tweede Kamerlid Leijten (SP) op het wetsvoorstel tot wijziging van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-04-2022