Documenten - Digitale overheid

431 documenten over Digitale overheid

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Ontwerpbesluit identificatiemiddelen voor natuurlijke personen Wet digitale overheid (Wdo)

Besluit houdende vaststelling van regels inzake de aanwijzing en erkenning van publieke en private identificatiemiddelen (Besluit ...

Besluit | 16-12-2021

Beslisnota's bij aanbiedingsbrief geactualiseerde versies ontwerpbesluiten Wet digitale overheid (Wdo)

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beleidsnota | 14-12-2021

Kamerbrief over juridisch toetsingskader etnisch profileren

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over het juridisch toetsingskader van het etnisch profileren en stuurt het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-12-2021

Kamerbrief over Beleidsdoorlichting artikel 6.6 Hoofdstuk VII Rijksbegroting

Staatssecretaris Knops (BZK) stuurt de Tweede Kamer de beleidsdoorlichting van artikel 6.6 Hoofdstuk VII van de Rijksbegroting. ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-12-2021

Evaluatie van de Investeringspost

Deze evaluatie van de Investeringspost (IP) richt zich op de vraag of de keuze om de IP op te nemen als een apart ...

Rapport | 10-12-2021

Monitor toegankelijkheid 2021 - Websites en mobiele applicaties van Nederlandse overheidsinstanties

Monitor 2021 van Nederlandse overheidswebsites en mobiele applicaties (conform Artikel 8(4) van EU-Richtlijn 2016/2102).

Rapport | 30-11-2021

Discriminatie door risicoprofielen - Mensenrechtelijk toetsingskader

In het toetsingskader van het College Rechten van de Mens staan de juridische maatstaven om te bepalen wanneer risicoprofielen ...

Rapport | 30-11-2021

Stand van zaken Informatiepunten Digitale Overheid

Een overzicht met onder meer locaties, gestelde vragen en de dienstverlening van de Informatiepunten per 1 november 2021.

Rapport | 30-11-2021

Beslisboom Discriminatie door risicoprofielen

Rapport | 30-11-2021

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over het voorstel voor verordening Europese digitale identiteit

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beleidsnota | 29-11-2021