Welke rechten en plichten heb ik als belastingbetaler bij de Belastingdienst?

De wet beschermt uw rechten als belastingbetaler. Zo kunt u bezwaar maken tegen een beslissing van de Belastingdienst of in beroep gaan. Als belastingbetaler heeft u ook een aantal plichten. U moet bijvoorbeeld op tijd uw belastingaangifte doen en deze volledig en juist invullen.

Rechten belastingbetaler

Als belastingplichtige heeft u deze rechten:

Plichten belastingbetaler

De Belastingdienst legt u de volgende verplichtingen op:

  • U vult de aangifte juist, volledig en op tijd in.
  • U verstrekt gegevens als de Belastingdienst daarom vraagt.
  • U betaalt op tijd. Als u uw aanslag niet op tijd betaalt, rekent de Belastingdienst invorderingsrente.

Klacht over de Belastingdienst

Bent u het niet eens met de manier waarop de Belastingdienst u behandelt? Dan kunt u een klacht indienen.