Documenten - Intellectueel eigendom

308 documenten over Intellectueel eigendom

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Beantwoording Kamervragen over bericht over Turnitin

Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Futselaar (SP) over het bericht 'Als je Turnitin gebruikt...

Kamerstuk: Kamervragen | 20-02-2018

Kamerbrief over recente auteursrechtelijke ontwikkelingen

Minister Blok (VenJ) informeert de Tweede Kamer over een aantal recente auteursrechtelijke ontwikkelingen.

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-06-2017

Advies over 2 Europese auteursrechtelijke voorstellen

Adviesrapport van de adviescommissie auteursrecht over 2 Europese voorstellen voor de richtlijn auteursrechten in de digitale...

Rapport | 31-05-2017

Beantwoording vragen over richtlijnvoorstel auteursrechten in de digitale markt

Minister Blok (VenJ) reageert op vragen van  de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer over het pakket...

Kamerstuk: Kamervragen | 29-03-2017

Beantwoording Kamervragen over situatie bij het Europees octrooibureau

Staatssecretaris van Dam (EZ) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op de Kamervragen over de situatie bij het Europees...

Kamerstuk: Kamervragen | 03-03-2017

Rapport 'Wet toezicht auteursrecht'

Het rapport evalueert de Wet tot verbreding en versterking van het toezicht op collectieve beheersorganisaties (CBO’s) in...

Rapport | 12-12-2016

Kamerbrief over evaluatie Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties 2013

Minister Van der Steur (VenJ) informeert de Tweede Kamer over zijn appreciatie van de evaluatie van de Wet toezicht en...

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-12-2016

Besluit transparantieverslag richtlijn collectief beheer

Besluit transparantieverslag richtlijn collectief beheer van 23 november 2016. Het besluit gaat over het collectieve beheer van...

Rapport | 25-11-2016

Aanbiedingsbrief bij Besluit transparantieverslag richtlijn collectief beheer auteursrecht

Minister Van der Steur (VenJ) stuurt het Besluit transparantieverslag richtlijn collectief beheer auteursrecht naar de Tweede...

Kamerstuk: Voorstel van wet | 25-11-2016

Toezicht op Collectief Beheer Auteurs en naburige rechten 2015

Toezichtsrapport bij het jaarverslag 2015 van het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige...

Rapport | 27-10-2016