Documenten - Intellectueel eigendom

314 documenten over Intellectueel eigendom

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Antwoorden op Kamervragen over stopzetten van bepaalde octrooiliteratuuronderzoeken

Minister Wiebes (EZK) beantwoordt Kamervragen van het lid Bruins (CU) over het stopzetten van de service van Octrooicentrum...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-03-2018

Advies Raad van State Wet ter implementatie leesgehandicaptenrichtlijn en ter uitvoering leesgehandicaptenverordening

De Raad van State geeft advies op het wetsvoorsteloorstel voor de wijziging van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten en...

Rapport | 12-03-2018

Nader rapport bij Wet implementatie leesgehandicaptenrichtlijn en uitvoering leesgehandicaptenverordening

Minister Dekker (JenV) stuurt het nader rapport (advies van de Raad van State) bij het wetsvoorstel Wet implementatie...

Kamerstuk: Nader rapport | 12-03-2018

Memorie van Toelichting Wet ter implementatie leesgehandicaptenrichtlijn en ter uitvoering leesgehandicaptenverordening (versie Raad van State)

De memorie geeft een toelichting bij het wetsvoorstel voor de wijziging van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten en de...

Rapport | 12-03-2018

Voorstel Wet ter implementatie leesgehandicaptenrichtlijn en ter uitvoering leesgehandicaptenverordening (zoals naar RvS)

Wetsvoorstel voor de wijziging van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten en de Databankenwet. Het wetsvoorstel bevat een...

Rapport | 12-03-2018

Wetsvoorstel met Memorie van Toelichting Wet ter implementatie leesgehandicaptenrichtlijn en ter uitvoering leesgehandicaptenverordening

Wetsvoorstel met memorie van toelichting voor de wijziging van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten en de...

Rapport | 12-03-2018

Beantwoording Kamervragen over bericht over Turnitin

Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Futselaar (SP) over het bericht 'Als je Turnitin gebruikt...

Kamerstuk: Kamervragen | 20-02-2018

Kamerbrief over recente auteursrechtelijke ontwikkelingen

Minister Blok (VenJ) informeert de Tweede Kamer over een aantal recente auteursrechtelijke ontwikkelingen.

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-06-2017

Advies over 2 Europese auteursrechtelijke voorstellen

Adviesrapport van de adviescommissie auteursrecht over 2 Europese voorstellen voor de richtlijn auteursrechten in de digitale...

Rapport | 31-05-2017

Beantwoording vragen over richtlijnvoorstel auteursrechten in de digitale markt

Minister Blok (VenJ) reageert op vragen van  de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer over het pakket...

Kamerstuk: Kamervragen | 29-03-2017