Verslagen Rijkscommissie voor export-, import-, en investeringsgaranties 2022

Op deze pagina vindt u de verslagen van de vergaderingen van de Rijkscommissie voor export-, import-, en investeringsgaranties.

Over de Rijkscommissie voor export-, import-, en investeringsgaranties

In 1922 werd de Rijkscommissie opgericht met de taak de minister van Financiën te adviseren over aanvragen van staatsgaranties op exportkredieten. De Rijkscommissie voor export-, import-, en investeringsgaranties (de Rijkscommissie) heeft nu tot taak overleg te voeren over (inter)nationale ontwikkelingen en vraagstukken alsmede knelpunten en mogelijke oplossingen daarvoor, op het gebied van export-kredietverzekering en -financiering en investeringsverzekeringen. De Rijkscommissie kent 26 leden met een brede vertegenwoordiging van het bedrijfsleven, werkgeversvertegenwoordiging, financiële instellingen, het ministerie van Financien en het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Rijkscommissie komt tweemaal per jaar bijeen voor de Rijkscommissie vergadering.

Met de exportkredietverzekering (ekv) worden betalingsrisico's van exporttransacties en buitenlandse investeringen door Nederlandse bedrijven verzekerd. De ekv wordt uitgevoerd door Atradius Dutch State Business. Daarbij is het goed te benadrukken dat geen sprake is van investeringen of subsidie door de Staat, maar het verzekeren van betalingsrisico's waar een kostendekkende premie voor wordt betaald. Door het verzekeren van deze risico's worden exporttransacties mogelijk gemaakt. De betalingsrisico's die worden verzekerd door de ekv kunnen niet op de private markt verzekerd worden, aangezien het over het algemeen om grote transacties met een lange looptijd gaat, veelal in landen met een hoog risicoprofiel. Daarmee vervult de ekv een complementaire rol aan de markt.

Tijdens de Rijkscommissie van 10 november 2021 is het voorstel geaccepteerd om de verslagen (te beginnen met het verslag van de Rijkscommissie vergadering die op 19 mei 2021 heeft plaatsgevonden) en de actuele ledenlijst te publiceren in het kader van transparantie.