Internationaal ondernemen

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Ondernemen in het buitenland

Voor (startende) internationale ondernemers is informatie over internationale markten en financiering belangrijk. De overheid steunt de bedrijven hierbij. Niet alleen met basisinformatie over landen, maar ook met informatie over de afzetmarkt en investeringsmogelijkheden in die landen.

Voor ondernemers die kansen zien op buitenlandse markten staat een internationaal netwerk klaar in Nederland en in het buitenland. Wilt u weten wat dit netwerk voor u kan betekenen? Bekijk hiervoor de Wegwijzer Internationaal Zakendoen.

Advies en hulp voor ondernemers

Als u als ondernemer de (volgende) stap naar het buitenland wilt maken, kunt u op verschillende manieren worden bijgestaan. Zo zijn er:

  • Postennetwerk

    Bedrijven kunnen ook een beroep doen op ambassades, consulaten en Netherlands (Agricultural) Business Support Offices. Zij beantwoorden vragen over bijvoorbeeld handel, investeringen en samenwerking. Ook kunnen zij helpen contact te leggen met overheden of bedrijven.
  • Dutch Trade Board (DTB)

    De DTB zet zich in voor de positie van Nederlandse bedrijven in het buitenland. Ook informeert zij bedrijven over financieringsmogelijkheden. Zo kunt u bijvoorbeeld informatie krijgen over manieren om internationale plannen te financieren. De DTB is een samenwerkingsverband van partijen uit het bedrijfsleven en de overheid.

Financiële steun

Het internationale economische beleid richt zich vooral op economische diplomatie en heldere afspraken tussen de overheid en marktpartijen. Bedrijven kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden. Deze 'vraagsturing' wordt steeds belangrijker. Daarnaast is er nog een aantal subsidiemogelijkheden. Op de website van RVO.nl staat welke hulp u kunt krijgen als u onderneemt in het buitenland. Op de website van Atradius Dutch State Business staat alle informatie over regelingen die de overheid biedt bij export en investeringen in het buitenland. Zoals de exportkredietgarantie, de exportkredietverzekering en de investeringsverzekering.

De Rijksoverheid. Voor Nederland