Besluit op Woo-verzoek over ambtenarenbrief

Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de brief van een groep rijksambtenaren over de reactie van het kabinet over de ontwikkelingen in Israël en de Palestijnse gebieden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over ambtenarenbrief