Regels kansspelen

De overheid wil deelnemers aan kansspelen zoals casinospelen, bingo’s en loterijen beschermen tegen verslaving en fraude. Maar ook witwassen door illegaal gokken voorkomen. Daarom is voor het organiseren van kansspelen een vergunning nodig.

Het overgrote deel van de gokkers in Nederland vindt het leuk eens een gokje te wagen. Maar soms leidt gokken tot problemen. Deelnemers zijn dan langdurig aan het spelen en zetten veel geld in. Hierdoor kunnen deelnemers bijvoorbeeld te maken krijgen met problematische schulden.

Risico’s kansspelen terugdringen

De overheid wil de risico’s van kansspelen verkleinen door:

  • vergunningen uit te geven voor kansspelen. Dit geldt niet  voor kleine kansspelen met kleine prijzen, zoals bingo;
  • toezicht te houden op voorwaarden voor vergunningen die staan in de Wet op de kansspelen ;
  • toezicht te houden op naleving van andere regels uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de Sanctiewet en de Wet op de Kansspelbelasting;
  • aanbieders te verplichten spelers te wijzen op de risico’s van kansspelen;
  • regels op te stellen voor  wervings- en reclameactiviteiten;
  • handhavend op te treden tegen illegale kansspelen.

Toezicht op kansspelen

De Kansspelautoriteit is de toezichthouder van de overheid op de kansspelsector. De Kansspelautoriteit heeft als doel  kanspelverslaving voorkomen, consumenten  beschermen en informeren en illegaliteit en criminaliteit tegen te gaan. Zij maakt zich sterk voor een betrouwbaar aanbod van kansspelen in een veilige omgeving. Dit doet de Kansspelautoriteit door:

  • het houden van toezicht op het naleven van betrokken wet- en regelgeving voor kansspelen en het handhaven hiervan;
  • het beslissen over aanvragen om vergunningen voor kansspelen;
  • het bevorderen van het voorkomen en beperken van kansspelverslaving;
  • het geven van voorlichting en informatie.