Regels kansspelen

Voor het organiseren van kansspelen is een vergunning nodig. De Kansspelautoriteit controleert of aanbieders van kansspelen zich aan de regels houden.

Risico’s kansspelen terugdringen

De overheid wil de risico’s van kansspelen verkleinen door:

  • toezicht te houden op naleving van de regels;
  • toezicht te houden op voorwaarden voor vergunningen die staan in de Wet op de kansspelen;
  • vergunningen uit te geven voor kansspelen (geldt niet voor alle kansspelen).

Aanbieders van kansspelen moeten spelers wijzen op de risico’s van kansspelen.

Toezicht op kansspelen

De Kansspelautoriteit houdt toezicht en heeft de volgende taken:

  • toezien op het functioneren van de kansspelsector;
  • controleren of vergunninghouders zich houden aan de wet- en regelgeving;
  • bijdragen aan het beheersen van het kansspelaanbod;
  • verminderen van kansspelverslaving;
  • toezien op bescherming van consumentenbelangen;
  • bestrijden van illegale kansspelen en criminaliteit rond kansspelen.