Nieuws - Kinderopvang

127 nieuwsberichten over Kinderopvang

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

Kinderopvang beter en veiliger

De kinderopvang is de afgelopen vijf jaar beter en veiliger geworden. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de evaluatie van...

Nieuwsbericht | 02-12-2016 | 07:00

Asscher wil langer vaderschapsverlof

Vaders met een pasgeboren baby moeten langer verlof krijgen, vindt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij...

Nieuwsbericht | 31-10-2016 | 15:12

Kwaliteit kinderopvang omhoog

Kinderen verdienen een zo goed mogelijke start van hun leven. De kwaliteit van de kinderopvang en de peuterspeelzalen gaat...

Nieuwsbericht | 31-10-2016 | 12:22

Internetconsultatie tijdelijk besluit experiment meertalige dagopvang en meertalig peuterspeelzaalwerk

Op internet is het ontwerpbesluit Tijdelijk besluit experiment meertalige dagopvang en meertalig peuterspeelzaalwerk gepubliceerd.

Nieuwsbericht | 22-09-2016 | 09:06

Meertalige buitenschoolse opvang

Vanaf 1 september mag buitenschoolse opvang voor ten hoogste 50% van de openingstijd van een kindercentrum per jaar in de...

Nieuwsbericht | 08-07-2016 | 00:00

Sociale verzekeringen en bijstandsuitkeringen per 1 juli 2016

Per 1 juli 2016 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de...

Nieuwsbericht | 28-06-2016 | 12:44

Toeslag kinderopvang omhoog, kwaliteit verder verbeterd

Meer aandacht per kind bij de opvang van baby's, een hogere kinderopvangtoeslag en mogelijkheden tot  coaching voor alle...

Nieuwsbericht | 27-05-2016 | 16:15

Internetconsultatie wetsvoorstel financiering kinderopvang

Op internet is het concept-wetsvoorstel voor de invoering van een nieuw financieringsstelsel in de kinderopvang gepubliceerd.

Nieuwsbericht | 11-02-2016 | 17:01

Verbetering kwaliteit gastouders kinderopvang

Het kabinet wil de kwaliteit van individuele gastouders in de kinderopvang verbeteren door verdergaande professionalisering. In...

Nieuwsbericht | 23-12-2015 | 13:29

Gebruik kinderopvangtoeslag 3e kwartaal 2015

De cijfers over het gebruik van kinderopvangtoeslag en de arbeidsparticipatie van vrouwen en moeders met jonge kinderen over...

Nieuwsbericht | 11-12-2015 | 10:53