Waarvoor kan ik terecht bij de mentor van mijn kind in de kinderopvang?

De mentor is het aanspreekpunt op de kinderopvang om de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind te bespreken.

Elk kind een mentor

Elk kind op een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang krijgt een mentor. Ook als uw kind flexibele opvang krijgt en dus in wisselende groepen zit. Zit uw kind in meerdere groepen? Dan heeft het in zijn of haar stam- of basisgroep een mentor. Er is geen wettelijk maximum aantal kinderen per mentor vastgesteld.

De mentor werkt als pedagogisch medewerker op de groep van uw kind, zodat de mentor uw kind echt kent (de mentor hoeft overigens niet één van de vaste gezichten van het kind te zijn).

Ontwikkeling kind bespreken met mentor

Gaat uw kind naar de dagopvang? Dan bespreekt de mentor periodiek de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind met u. Hierdoor heeft u bijvoorbeeld mogelijke achterstanden tijdig in beeld. Hoeveel besprekingen de mentor met u moet hebben, ligt niet wettelijk vast. U kunt ook zelf een gesprek met de mentor aanvragen. 

Gaat uw kind naar de buitenschoolse opvang (bso)? Dan bespreekt u de ontwikkeling van uw kind alleen als er behoefte aan is bij u of bij de mentor. In de bso is de mentor ook aanspreekpunt voor uw kind.

Kinderopvang volgt ontwikkeling kind

Hoe het kinderdagverblijf de ontwikkeling van uw kind volgt en vastlegt, is wettelijk niet bepaald. De organisatie neemt in zijn pedagogisch beleidsplan op hoe het dit doet. 

Bijvoorbeeld hoe het bijzonderheden of problemen signaleert. En als nodig, hoe het u als ouder doorverwijst naar andere instanties voor ondersteuning of hulpverlening. Maar ook hoe de organisatie het mentorschap invult. Zo hoeft een mentor niet degene te zijn die de ontwikkeling van het kind volgt en stimuleert. Wel moet de mentor zorgen voor tijdige signalering van belangrijke ontwikkelstappen en mogelijke achterstanden.