Documenten - Kinderopvangtoeslag

79 documenten over Kinderopvangtoeslag

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief over de geannoteerde agenda Raad WSBVC 23 oktober 2017

Minister Asscher (SZW) stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda voor de Informele Raad WSBVC op 23 oktober 2017 in Luxemburg.

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-10-2017

Kamerbrief met reactie op inbreng over ontwerpbesluit tot wijziging Besluit kinderopvangtoeslag

Minister Asscher (SZW) zendt de Tweede Kamer zijn reactie op schriftelijke inbreng van de vaste commissie voor Sociale Zaken en...

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-10-2017

Bijlage antwoorden Kamervragen opschorting en stopzetting kinderopvangtoeslag

Staatssecretaris Wiebes van Financiën beantwoordt Kamervragen over de opschorting en stopzetting van kinderopvangtoeslag

Kamerstuk: Kamervragen | 14-09-2017

Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen opschorting en stopzetting kinderopvangtoeslag

Staatssecretaris Wiebes van Financiën beantwoordt Kamervragen over de opschorting en stopzetting van kinderopvangtoeslag

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-09-2017

Enquête monitoring transitie kinderopvang

Rapport | 01-08-2017

Kamerbrief ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag voor het jaar 2018

Minister Asscher (SZW) zendt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-07-2017

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag

Besluit | 18-07-2017

Kamerbrief Opzet beleidsdoorlichting Tegemoetkoming ouders en evaluatie wet Hervorming kindregelingen

Minister Asscher (SZW) informeert de Tweede Kamer over de opzet beleidsdoorlichting Tegemoetkoming ouders en evaluatie wet...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-07-2017

Wijzigingsformulier inschrijving van een kinderopvangvoorziening in het register buitenlandse kinderopvang

Met dit formulier kunt u als ouder, of u als exploitant, een wijziging in de gegevens van uw kinderopvangvoorziening doorgeven....

Formulier | 29-06-2017

Aanvraagformulier 'Inschrijving van een kinderopvangvoorziening in het register buitenlandse kinderopvang'

Met dit formulier dient u een aanvraag in tot inschrijving in het register van buitenlandse kinderopvang van een...

Formulier | 29-06-2017