Documenten - Kinderopvangtoeslag

243 documenten over Kinderopvangtoeslag

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag voor het jaar 2018

Minister Asscher (SZW) zendt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-07-2017

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag

Besluit | 18-07-2017

Kamerbrief Opzet beleidsdoorlichting Tegemoetkoming ouders en evaluatie wet Hervorming kindregelingen

Minister Asscher (SZW) informeert de Tweede Kamer over de opzet beleidsdoorlichting Tegemoetkoming ouders en evaluatie wet...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-07-2017

Wijzigingsformulier inschrijving van een kinderopvangvoorziening in het register buitenlandse kinderopvang

Met dit formulier kunt u als ouder, of u als exploitant, een wijziging in de gegevens van uw kinderopvangvoorziening doorgeven....

Formulier | 29-06-2017

Aanvraagformulier 'Inschrijving van een kinderopvangvoorziening in het register buitenlandse kinderopvang'

Met dit formulier dient u een aanvraag in tot inschrijving in het register van buitenlandse kinderopvang van een...

Formulier | 29-06-2017

Aanvraagformulier 'Inschrijving van een gastouder in het register buitenlandse kinderopvang'

Met dit formulier dient u een aanvraag in tot inschrijving in het register buitenlandse kinderopvang van een gastouder in het...

Formulier | 29-06-2017

Kamerbrief over Harmonisatie, Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK)

Minister Asscher (SZW) informeert de Tweede Kamer over een drietal ontwikkelingen in het traject rond de uitwerking van het...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-06-2017

Memorie van antwoord wijziging Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Brief van minister Asscher (SZW) aan de Eerste Kamer met memorie van antwoord inzake de Wijziging van de Wet kinderopvang en...

Kamerstuk: Memorie van antwoord | 12-05-2017

Memorie van antwoord wijziging Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang

Brief van minister Asscher (SZW) aan de Eerste Kamer met memorie van antwoord inzake de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang.

Kamerstuk: Memorie van antwoord | 12-05-2017

Kamerbrief reactie namens partijen over wetsbehandeling wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang

Brief van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer waarin hij namens partijen reageert op de brief van BOinK over...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-05-2017