Hoeveelheden gas en stroom tegen de tarieven van het prijsplafond per dag

Om de verdeling van het prijsplafond voor energie te berekenen, is vastgesteld hoeveel gas en stroom op iedere dag van het jaar onder het prijsplafond valt. In de winter wordt er meer energie verbruikt dan in de zomer. Daar is rekening mee gehouden.