Hoe wordt koopkracht berekend?

Koopkracht wordt berekend voor groepen huishoudens, bijvoorbeeld alleenstaanden of gepensioneerden. Koopkracht geeft aan of deze groepen  huishoudens volgend jaar meer of minder kunnen kopen.

Berekening koopkracht door het Centraal Planbureau

Het Centraal Planbureau (CPB) berekent de koopkracht met:

  • inflatie (waardevermindering van geld);
  • de gemiddelde stijging van lonen;
  • de hoogte van belastingen en toeslagen waar recht op is.

De koopkrachtcijfers helpen de regering om de gevolgen van voorgenomen beleid in te schatten. De koopkracht verandert ook door persoonlijke omstandigheden: mensen wisselen bijvoorbeeld van baan, gaan samenwonen, krijgen kinderen of gaan verhuizen. Deze effecten worden niet meegenomen.

De koopkracht van uw eigen huishouden

De koopkrachtcijfers geven niet precies aan wat de koopkracht is van uw eigen huishouden. Het is namelijk niet goed mogelijk om de veranderingen in persoonlijke omstandigheden van ieder huishouden hierin mee te nemen. Dat is ook niet nodig om inzicht te krijgen in de gevolgen van economische ontwikkelingen en beleid op het inkomen van huishoudens.