Hoe wordt koopkracht berekend?

Koopkracht wordt berekend via groepen huishoudens, bijvoorbeeld alleenstaanden of gepensioneerden. Koopkracht geeft aan hoeveel een gemiddeld huishouden kan kopen. Het geeft dus niet exact aan hoe groot uw koopkracht is.

Berekening koopkracht door het Centraal Planbureau

Het Centraal Planbureau (CPB) berekent de koopkracht met:

  • het gemiddelde inkomen;
  • inflatie (waardevermindering van geld);
  • de gemiddelde lasten, zoals belastingen. 

De koopkrachtcijfers helpen de regering om de gevolgen van voorgenomen beleid in te schatten.

Gemiddelde koopkracht en de koopkracht van uw eigen huishouden

Het CPB berekent koopkracht op basis van grote groepen vergelijkbare huishoudens. De berekeningen zijn gemiddelde cijfers. Ze geven dus niet precies aan wat de koopkracht is van uw eigen huishouden. Misschien betaalt u andere belastingen of krijgt u andere toeslagen. Hierdoor kan uw koopkracht anders zijn dan de gemiddelde koopkrachtcijfers van het CPB.

Hulp voor huishoudens met weinig koopkracht

Heeft u of uw huishouden weinig koopkracht? Dan heeft u mogelijk recht op hulp. Met de regelhulp Werk en inkomen kunt u:

  • controleren of u recht heeft op (meer) toeslagen en kortingen (onder het kopje 'Kortingen en toeslagen');
  • onderzoeken welke hulp u kunt krijgen als u een laag inkomen heeft;
  • lezen op welke (financiële) steun u recht heeft als u schulden heeft, ziek bent of werk zoekt.