Cultuurfondsen

Er zijn gezelschappen, instellingen, producties en ensembles die geen rechtstreekse subsidie van het Rijk krijgen. Zij kunnen mogelijk terecht bij een cultuurfonds.

Dynamiek en vernieuwing

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft verschillende cultuurfondsen ingesteld. De cultuurfondsen zorgen met hun subsidies aan instellingen en kunstenaars voor de dynamiek en vernieuwing in de cultuursector.

De fondsen hebben verschillende manieren om instellingen te ondersteunen. Bijvoorbeeld met projectsubsidies, beurzen en subsidies voor kunstenaarsinitiatieven.

Podiumkunst

Het Fonds Podiumkunsten ondersteunt alle vormen van professionele podiumkunst. Podiumkunstinstellingen en kunstenaars op het gebied van dans, theater, festivals, muziek en muziektheater in Nederland kunnen hier terecht. Bijvoorbeeld voor het Slecht Weer Fonds. Dit fonds is voor buitenfestivals die een tekort hebben opgelopen door extreem slecht weer. 

Creatieve industrie en architectuur

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is er voor projecten op het gebied van architectuur, vormgeving, landschapsarchitectuur en interieurarchitectuur. En ook voor e-cultuur, games en videoclips. Het fonds verbindt deze cultuurvormen met de creatieve industrie. De creatieve industrie is een topsector voor Nederland.

Beeldende kunst en erfgoed

Het Mondriaanfonds is het fonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het bevordert bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten. Het fonds richt zich op beeldend kunstenaars, bemiddelaars, musea en andere erfgoedinstellingen, presentatie-instellingen, archieven, galeries en (particuliere) opdrachtgevers.

Film

Het Nederlands Filmfonds stimuleert de ontwikkeling, productie en distributie van een divers en kwalitatief hoogstaand filmaanbod in Nederland. 

Literatuur

Met beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals stimuleert het Nederlands Letterenfonds de literatuur. Het fonds ondersteunt ook de verspreiding en de promotie van Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland. 

Stimuleren van deelname aan cultuurprojecten

Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt vernieuwende initiatieven op het gebied van amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur. Veel Nederlanders nemen deel aan deze activiteiten.

Particuliere fondsen voor cultuur

Er zijn ook particuliere fondsen en initiatieven die geld beschikbaar stellen voor cultuur. Bekende particuliere fondsen zijn het VSBfonds, het Prins Bernard Cultuurfonds en de VandenEnde Foundation.

Meer uitgebreide informatie over subsidiemogelijkheden is te vinden op www.cultuursubsidie.nl

Kabinet Rutte lll: kunst en cultuur voor iedereen

Het kabinet wil dat de cultuurfondsen meer doen voor vernieuwing en de ontwikkeling van talent. En dat zij kunst en cultuur voor iedereen bereikbaar maken. Niet alleen in de Randstad maar ook in de provincie. Het Fonds voor Cultuurparticipatie krijgt meer middelen voor behoud en ontwikkeling van volkscultuur. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.