Afschrift adviesaanvraag cultuurbestel van de toekomst

Afschrift van de adviesaanvraag van staatssecretaris Uslu (OCW) aan de Raad voor Cultuur. Zij vraagt advies over de vernieuwing van het cultuurbestel voor de periode(n) vanaf 2029.

Afschrift adviesaanvraag cultuurbestel van de toekomst (PDF | 5 pagina's | 409 kB)