Beslisnota bij antwoord op vragen over het bericht dat Den Haag de regio stelselmatig heeft verwaarloosd

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoord op vragen over het bericht dat Den Haag de regio stelselmatig heeft verwaarloosd (PDF | 1 pagina | 85 KB)