Kunst- en cultuurbeleid

De Rijksoverheid wil dat zo veel mogelijk mensen in Nederland toegang hebben tot cultuur van hoge kwaliteit. Zij steunt daarom instellingen van (inter)nationale betekenis. Voorbeelden daarvan zijn rijksmusea en orkesten.

Subsidiestelsel voor kunst en cultuur

Culturele instellingen en cultuurfondsen die subsidie van het Rijk krijgen, vormen samen de landelijke basisinfrastructuur. Hieronder vallen:

Naast het Rijk spelen ook gemeenten en provincies een belangrijke rol in de publieke financiering van cultuur.

Belangrijkste punten cultuurbeleid 2018 – 2021

Het cultuurbeleid van het kabinet richt zich op 5 thema’s:

  • cultuur maakt nieuwsgierig;
  • ruimte voor nieuwe makers en cultuur;
  • een leefomgeving met karakter;
  • cultuur is grenzeloos;
  • een sterke culturele sector.

Een uitwerking van de plannen in het regeerakkoord staat in de brief Cultuur in een open samenleving.

Uitgangspunt voor het cultuurbeleid is de Wet op het specifiek cultuurbeleid.

Bekijk ook het cultuurbeleid voor 2021 en verder.

Zie ook