Kunst- en cultuurbeleid

De Rijksoverheid streeft ernaar dat zo veel mogelijk mensen in Nederland toegang hebben tot cultuur van hoge kwaliteit. Zij ondersteunt daarom instellingen van (inter-)nationale betekenis. Voorbeelden daarvan zijn rijksmusea, orkesten en theatergezelschappen.

Subsidiestelsel voor kunst en cultuur

De culturele instellingen en cultuurfondsen die subsidie van het Rijk krijgen, vormen samen de  landelijke basisinfrastructuur. Deze bestaat uit:

Naast het Rijk spelen ook gemeenten en provincies een belangrijke rol in de publieke financiering van cultuur.

Belangrijkste punten cultuurbeleid 2018 – 2021

Het cultuurbeleid van het kabinet richt zich op 5 thema’s:

  • cultuur maakt nieuwsgierig;
  • ruimte voor nieuwe makers en cultuur;
  • een leefomgeving met karakter;
  • cultuur is grenzeloos;
  • een sterke culturele sector.

Een uitwerking van de plannen in het regeerakkoord staat in de brief Cultuur in een open samenleving.

Uitgangspunt voor het cultuurbeleid is de Wet op het specifiek cultuurbeleid.

Investeringen in kunst en cultuur 2018 – 2021

Voor het erfgoed is de komende jaren € 325 miljoen extra beschikbaar. Dit doet het kabinet om ervoor te zorgen dat ook toekomstige generaties hiervan blijven genieten en het erfgoed blijven beleven. Ook investeert het kabinet extra in cultuur en in historisch-democratisch bewustzijn: dit bedrag loopt op van € 25 miljoen in 2018 tot € 80 miljoen in de jaren daarna.

Zie ook