Kunst- en cultuurbeleid

De Rijksoverheid streeft er naar dat zoveel mogelijk mensen in Nederland toegang hebben tot cultuur van hoge kwaliteit. Zij ondersteunt daarom instellingen van (inter-)nationale betekenis. Voorbeelden daarvan zijn rijksmusea, orkesten en theatergezelschappen.

Subsidiestelsel voor kunst en cultuur

De culturele instellingen en cultuurfondsen die subsidie van het Rijk krijgen, vormen samen de  landelijke basisinfrastructuur. Deze bestaat uit:

Naast het Rijk spelen ook gemeenten en provincies een belangrijke rol in de publieke financiering van cultuur.

Belangrijkste punten cultuurbeleid 2017 - 2020

De Rijksoverheid richt zich in de periode 2017- 2020 op de volgende gebieden:

  • Cultuureducatie: zo veel mogelijk kinderen en jongeren in aanraking brengen met de rijkdom van cultuur.
  • Talentontwikkeling: de ontwikkeling van talent is van belang voor de kracht en dynamiek in de cultuursector.
  • De maatschappelijke waarde van cultuur: cultuur levert een bijdrage aan onderwijs, zorg, toerisme en de profilering van steden, regio’s en Nederland als geheel.
  • Digitalisering: dit biedt kansen om meer mensen in aanraking te brengen met cultuur; ook wordt informatie over erfgoed zo beter bewaard voor volgende generaties.
  • Internationaal cultuurbeleid: internationale uitwisseling en inspiratie door samenwerking met en presentatie aan het buitenland.

Uitgebreide informatie over het cultuurbeleid staat in de volgende beleidsbrieven:

Uitgangspunt voor het cultuurbeleid is de Wet op het specifiek cultuurbeleid.

Investeringen in kunst en cultuur 2017 - 2020

De rijksoverheid investeert in de periode 2017-2020 ruim € 373 miljoen in de culturele basisinfrastructuur, inclusief de cultuurfondsen. Kunstenaars en culturele instellingen krijgen meer ruimte voor innovatie, samenwerking en ontwikkeling van jonge talenten. Dit heeft minister Bussemaker geschreven in haar brief Ruimte voor Cultuur. Daarin staan de uitgangspunten voor het cultuurbeleid in de periode 2017 - 2020.

De minister maakte in deze brief ook bekend € 28,6 miljoen extra in cultuur te investeren ten opzichte van het begin van de kabinetsperiode.

Zie ook