Kunst- en cultuurbeleid

De Rijksoverheid wil dat zo veel mogelijk mensen in Nederland toegang hebben tot cultuur van hoge kwaliteit. Zij steunt daarom instellingen van (inter)nationale betekenis. Voorbeelden daarvan zijn rijksmusea en orkesten.

Subsidiestelsel voor kunst en cultuur

Culturele instellingen en cultuurfondsen die subsidie van het Rijk krijgen, vormen samen de landelijke basisinfrastructuur. Hieronder vallen:

Op www.cultuursubsidie.nl vindt u meer informatie over subsidies voor cultuur. 

Rol gemeenten en provincies bij cultuurbeleid

Naast het Rijk spelen ook gemeenten en provincies een belangrijke rol in de publieke financiering van cultuur. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het lokale cultuurbeleid en voor de voorzieningen van cultuureducatie en amateurkunst. Hieronder vallen bijvoorbeeld:

  • accommodaties voor podiumkunsten en lokale instellingen (zoals toneelverenigingen);
  • financiering van het beheer van gemeentelijke musea;
  • bibliotheken;
  • muziekscholen.

Provincies geven subsidie aan cultuur die de lokale belangen overstijgt. Ook zetten zij zich in voor spreiding van culturele (educatie) voorzieningen in de regio.

Belangrijkste uitgangspunten cultuurbeleid

Het cultuurbeleid van het kabinet richt zich op 5 thema’s:

  • cultuur maakt nieuwsgierig;
  • ruimte voor nieuwe makers en cultuur;
  • een leefomgeving met karakter;
  • cultuur is grenzeloos;
  • een sterke culturele sector.

Een uitwerking van de plannen in het regeerakkoord staat in de brief Cultuur in een open samenleving.

Uitgangspunt voor het cultuurbeleid is de Wet op het specifiek cultuurbeleid.

Bekijk ook het cultuurbeleid voor 2021 en verder.

Prinsjesdag 2020: extra geld naar kunst en cultuur

Het kabinet wil extra geld voor de begroting 2021 - 2024 voor kunst en cultuur. Het gaat om € 15 miljoen extra per jaar (in totaal € 60 miljoen). Dit bedrag komt extra bij het tweede steunpakket van € 482 miljoen. Daarnaast krijgen sommige provincies elk jaar 2 miljoen euro.  

113 culturele instellingen en 6 fondsen krijgen dan een totaalbedrag van € 413 miljoen subsidie per jaar (inclusief de € 15 miljoen). 

Het gaat om voorgenomen beleid. Dat betekent dat de Tweede Kamer en de Eerste Kamer de plannen nog moeten goedkeuren.