Kunst- en cultuurbeleid

De Rijksoverheid wil dat zo veel mogelijk mensen in Nederland toegang hebben tot cultuur van hoge kwaliteit. Zij steunt daarom culturele instellingen. Voorbeelden daarvan zijn rijksmusea en orkesten.

Subsidiestelsel voor kunst en cultuur

Culturele instellingen en cultuurfondsen die subsidie van het Rijk krijgen, vormen samen de landelijke basisinfrastructuur (bis). Hieronder vallen de volgende sectoren, genres en vormen:

 • podiumkunsten;
 • musea;
 • beeldende kunst, zoals schilderijen en standbeelden;
 • ontwerp;
 • film;
 • letteren, zoals leesbevordering en literatuuronderwijs;
 • de creatieve industrie: architectuur, design en nieuwe media;
 • ondersteunende instellingen.

De Rijkscultuurfondsen steunen culturele organisaties, makers en kunstenaars binnen alle bovenstaande culturele gebieden. Op de website Cultuursubsidie.nl staat meer informatie over subsidies voor cultuur en de cultuurperiode 2025-2028.

Rol gemeenten en provincies bij cultuurbeleid

Naast het Rijk spelen ook gemeenten en provincies een rol in de publieke financiering van cultuur. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het lokale cultuurbeleid en voor de voorzieningen van cultuureducatie en amateurkunst. Hieronder vallen bijvoorbeeld:

 • ruimtes voor podiumkunsten en lokale organisaties (zoals toneelverenigingen);
 • financiering van het bestuur van gemeentelijke musea;
 • bibliotheken;
 • muziekscholen.

Provincies geven subsidie aan cultuur die van belang is voor de regio, zoals cultuureducatie en erfgoed. Ook zetten zij zich in voor spreiding van culturele (onderwijs)-voorzieningen in de regio.

Beoordelingscriteria landelijk subsidiestelsel

De belangrijkste beoordelingscriteria voor de culturele basisinfrastructuur (bis) in 2025-2028 zijn:

 • artistieke en inhoudelijke kwaliteit;
 • maatschappelijke betekenis;
 • toegankelijkheid;
 • gezonde bedrijfsvoering.

Ook geografische spreiding is een belangrijk onderdeel. Daarnaast is het belangrijk dat bis-organisaties zich houden aan:

 • de Fair Practice Code;
 • de Code Diversiteit en Inclusie;
 • de Governance Code Cultuur.

Bekijk ook de uitlegvideo over de bis 2025-2028 en hoe het beoordelen van de subsidieaanvragen in de bis gaat.