Historische grafvaas teruggegeven aan Italië

Vandaag overhandigt Nederland een historische grafvaas aan Italië. De grafvaas maakt deel uit van de rijkscollectie en stond tot voor kort in het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden.

De grafvaas is door het museum in 1988 aangekocht als een aanvulling op de rijkscollectie. In een recent verzoek van de Italiaanse autoriteiten werd onlangs gesteld dat de grafvaas illegaal is opgegraven in Italië, en vervolgens onrechtmatig buiten Italië gebracht.

Scylla-askos

De grafvaas is een zogenoemde Scylla-askos en is gemaakt van aardewerk. Het is afkomstig uit Canosa in Zuid-Italië rond 400-300 v.Chr. Op de grafvaas wordt de nimf Scylla verbeeld. De vaas is gedecoreerd met hondjes, een vrouw met kind, amazones en het hoofd van een eend. Dergelijke grafvazen werden gebruikt bij begrafenissen en begraven bij de overledene.

Vrijwillige teruggave

De Nederlandse staat draagt het eigendom van het voorwerp vrijwillig over aan de Italiaanse overheid naar aanleiding van het verzoek. De Italiaanse autoriteiten hebben overtuigend aangetoond dat het voorwerp onrechtmatig Italië heeft verlaten. De teruggave is in de geest van de Ethische Code voor Musea, waarin onder andere is opgenomen dat musea bereid zijn de dialoog aan te gaan over dergelijke teruggaven.

De voorgeschreven procedure in de Erfgoedwet bij vervreemding uit de Rijkscollectie is doorlopen. De teruggave sluit ook aan bij Europese en internationale regelgeving, zoals de richtlijn over de teruggave van cultuurgoederen die onrechtmatig buiten het grondgebied van een ander EU-land zijn gebracht.