Regeling voor Oekraïense kunstenaars geopend

Kunstenaars die voor de Russische agressie in Oekraïne naar Nederland gevlucht zijn, kunnen gebruikmaken van een steunregeling. Het kabinet kondigde eerder dit jaar aan € 1 miljoen vrij te maken, zodat deze makers uit Oekraïne en Rusland hun culturele en creatieve beroepen tijdelijk kunnen blijven uitoefenen in Nederland. De ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Buitenlandse Zaken (BZ) hebben elk € 500.000 beschikbaar gesteld.

De regeling is uitgewerkt namens de 6 rijkscultuurfondsen: het Nederlands Filmfonds, het Nederlands Letterenfonds, het Mondriaan Fonds, het Fonds Podiumkunsten, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het Nederlands Letterenfonds heeft de regeling uitgewerkt en treedt op als penvoerder. De regeling en het aanvraagformulier zijn te vinden op de website van het Nederlands Letterenfonds, evenals een Engelse samenvatting.

Voor alle cultuursectoren

De regeling is bedoeld voor tijdelijke ondersteuning van gevluchte professionele makers in alle cultuursectoren: beeldende kunst, creatieve industrie, erfgoed, film, letteren, cultuureducatie en podiumkunsten. Per aanvraag is maximaal € 9.900 beschikbaar. De subsidie wordt voor de makers aangevraagd door Nederlandse culturele instellingen. De Nederlandse instelling kan ofwel voor maximaal 3 individuele makers aanvragen indienen, ofwel 1 aanvraag indienen voor een gezelschap van maximaal 15 personen.

Met de subsidie kunnen makers bijvoorbeeld een residentieplaats of atelierruimte financieren, een voorstelling realiseren of hulpmiddelen zoals apparatuur, gereedschap of materialen aanschaffen, zodat zij hun werk tijdelijk in Nederland voort kunnen zetten. Op die manier kunnen zij zodra dat weer mogelijk is in Oekraïne het culturele leven helpen opbouwen.