Subsidies voor cultuur

Culturele instellingen hebben verschillende bronnen van inkomsten. Bijvoorbeeld kaartverkoop, sponsoring of subsidie. Subsidies kunnen rechtstreeks van het Rijk komen. Maar ook van de gemeente, de provincie, een van de cultuurfondsen van het Rijk of een particulier fonds. 

Cultuursubsidie van gemeenten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het lokale cultuurbeleid en voor de voorzieningen van cultuureducatie en amateurkunst. Hieronder vallen bijvoorbeeld:

  • accommodaties voor podiumkunsten en lokale instellingen (zoals toneelverenigingen);
  • financiering van het beheer van gemeentelijke musea;
  • bibliotheken;
  • muziekscholen.

Cultuursubsidie van de provincies

Provincies geven subsidie aan cultuur die de lokale belangen overstijgt. Ook zetten zij zich in voor spreiding van culturele (educatie) voorzieningen in de regio.

Cultuurfondsen

Er zijn gezelschappen, instellingen, producties en ensembles die niet rechtstreeks van het Rijk subsidie krijgen. Zij kunnen mogelijk terecht bij een van de cultuurfondsen.