Krijgen instellingen voor kunst en cultuur compensatie voor hoge inflatie en energiekosten?

Musea, theaters, de publieke omroep en bijvoorbeeld wetenschapsinstellingen krijgen in 2023 extra geld vanwege de hoge inflatie en hoge energiekosten. Vanaf voorjaar 2023 is hiervoor jaarlijks ongeveer € 400 miljoen beschikbaar voor instellingen in cultuur, wetenschap, media en onderwijs die worden bekostigd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Hoogte compensatie voor inflatie bekend in voorjaar 2023

In het voorjaar van 2023 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vast hoe hoog de compensatie is. Het ministerie onderzoekt ook nog hoe het geld verdeeld wordt. Instellingen krijgen het grootste deel via de zogenoemde  jaarlijkse ophoging voor gestegen lonen en prijzen. Instellingen hoeven hier dus niets voor te doen.

Het ministerie bekijkt nog of instellingen met bovengemiddelde energielasten extra geld kunnen krijgen. Het ministerie wil de instellingen hierover zo snel mogelijk duidelijkheid geven.

Bekostigde instellingen zijn bijvoorbeeld scholen, hogescholen, universiteiten, wetenschappelijke instellingen en  publieke omroepen. In de culturele sector gaat het bijvoorbeeld om instellingen die onder de basisinfrastructuur en de Erfgoedwet vallen of via de Rijkscultuurfondsen worden bekostigd, zoals de Nationale Opera, het Rijksmuseum in Amsterdam en het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem.

Meld acute geldproblemen door hoge energiekosten

Instellingen met acute geldproblemen door de inflatie en hoge energiekosten, kunnen zich melden bij het ministerie.

Bekostigde scholen met acute geldproblemen kunnen mailen naar uitvoeringsorganisatie DUO. 

Niet-bekostigde instellingen: mogelijk compensatie via MKB-regeling

Instellingen in cultuur, wetenschap, media en onderwijs die niet door OCW worden gesubsidieerd of bekostigd, kunnen mogelijk de tegemoetkoming energiekosten voor energie-intensief MKB krijgen.

Zzp'ers in kunst en cultuur vallen mogelijk onder prijsplafond

Zzp’ers betalen in 2023 waarschijnlijk tot een bepaald verbruik niet meer dan een maximale prijs. Het zogenoemde prijsplafond moet de energierekening minder hoog maken. Het parlement moet de plannen voor een prijsplafond voor gas en elektriciteit nog goedkeuren.