Krijg ik belastingaftrek voor mijn gift aan cultuur?

U kunt uw gift aan een culturele instelling aftrekken bij uw belastingaangifte. Dat mag alleen als de instelling volgens de Belastingdienst een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is. Zoals een museum of theatergroep.

Instelling opzoeken op ANBI-lijst

Geeft u 1 keer of regelmatig geld aan een culturele instelling? Uw gift is alleen aftrekbaar als de instelling een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is.

Zoals een:

  • fonds; 
  • schouwburg; 
  • bibliotheek; 
  • filmhuis;
  • theater.

Op Belastingdienst.nl kunt u opzoeken of de instelling een culturele ANBI is. Als u geld geeft aan een culturele ANBI hebt u extra belastingvoordeel.

Extra belastingvoordeel culturele ANBI

Bij giften aan een culturele ANBI mag u 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting.

Bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.