Krijg ik belastingaftrek voor mijn gift aan cultuur?

Geeft u geld aan een culturele instelling, zoals een museum of theatergroep? Dan kunt u deze gift aftrekken bij uw belastingaangifte. Dat mag alleen als de instelling volgens de Belastingdienst een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is. 

ANBI-lijst

Geeft u 1 keer of regelmatig aan een culturele instelling? Uw gift is alleen aftrekbaar als de instelling een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is. Zoals een fonds, schouwburg, bibliotheek, filmhuis of theater. U kunt in de ANBI-lijst van de Belastingdienst opzoeken of de instelling een culturele ANBI is. In de kolom ‘Cultuur’ ziet u wanneer de instelling een culturele ANBI is. Als u geeft aan een culturele ANBI heeft u een extra belastingvoordeel.

Extra belastingvoordeel culturele ANBI

Bij giften aan een culturele ANBI mag u 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.