Hulp bij verbetering digitale vaardigheden

De samenleving wordt steeds digitaler. Zo vindt contact tussen burgers en overheden steeds vaker digitaal plaats. Maar ook de communicatie met zorginstellingen of winkelen gaat steeds vaker digitaal. Gemeenten en cursusaanbieders zorgen samen voor cursussen digitale vaardigheden voor inwoners die dat nodig hebben.

Aantal mensen met weinig digitale vaardigheden

Ongeveer 11% van de Nederlanders van 16 tot 65 jaar heeft geen of weinig ervaring met de computer. Onder Nederlanders van 55 jaar en ouder is dit zelfs zo’n 20%. Van de laaggeletterden in Nederland kan ruim 30% niet goed omgaan met een computer. Deze mensen kunnen onvoldoende zelfstandig digitaal informatie opzoeken en verwerken op een veilige manier.

Problemen door weinig digitale vaardigheden

Mensen met weinig digitale vaardigheden hebben meer kans om werkloos te worden en te blijven. Online solliciteren is voor hen moeilijk. En bij steeds meer banen hebben mensen de computer nodig voor hun werk. Ook hebben deze mensen vaak  weinig sociale contacten, bijvoorbeeld via sociale media. Laaggeletterden hebben vaker contact met de overheid en met zorgverleners. Zonder computervaardigheden is het moeilijker om bijvoorbeeld om een uitkering of toeslag aan te vragen. Of om contact te krijgen met zorgverleners, waardoor iemands gezondheid kan verslechteren. Zo komt iemand met weinig digitale vaardigheden steeds verder in de problemen.

Maatregelen voor verbetering van digitale vaardigheden

Cursussen om digitale vaardigheden te vergroten

Gemeenten krijgen ieder jaar ongeveer € 60 miljoen van het Rijk om achterstanden in taal, rekenen en digitale vaardigheden bij hun inwoners aan te pakken. Bijvoorbeeld door aanbod van cursussen.

De mobiele telefoon leren kennen met DigiHandig

De app DigiHandig helpt mensen in hun eigen tempo nieuwe apps te begrijpen en veilig de mobiele telefoon te gebruiken.

Digitale vaardigheden vergroten in de bibliotheek

Veel bibliotheken hebben activiteiten om volwassenen te helpen beter om te gaan met de computer. Het Programma Bibliotheek en basisvaardigheden ondersteunt bibliotheken bij de organisatie van deze activiteiten.

Voorbeelden van activiteiten van bibliotheken zijn:

  • het programma Klik & Tik, waarbij volwassenen leren omgaan met de computer en internet;
  • het iPad- of tabletcafé, waar deelnemers leren meer met hun tablet te doen en vragen kunnen stellen;
  • workshops waarin volwassenen digitale kennis kunnen delen en hun digitale vaardigheden ontwikkelen. Bijvoorbeeld door te leren betalen via internet;
  • het programma Digisterker, dat volwassenen helpt omgaan met de digitale overheid;
  • de Formulierenbrigade. Hierbij helpen vrijwilligers volwassenen met het invullen van (online) formulieren;
  • het Informatiepunt Digitale Overheid, waar mensen die moeite hebben met online overheidsdiensten, op weg worden geholpen door een getrainde medewerker;
  • een inloopspreekuur waarin mediacoaches kinderen, jongeren en volwassenen helpen om meer mediawijs te worden. Zo leren zij wat de mogelijkheden en risico’s zijn van digitale media en apparaten. Daardoor kunnen ze veiliger omgaan met bijvoorbeeld apps, games en speelgoed dat op internet aangesloten kan worden;
  • digitale inloopspreekuren, waarbij burgers allerlei vragen kunnen stellen die te maken hebben met digitalisering.
  • ICT-faciliteiten in bibliotheken. Iedereen die thuis geen computer of internet heeft, kan deze faciliteiten gebruiken.

Bibliotheken in Nederland helpen ook om het lezen te stimuleren. Meer informatie staat op de pagina Lezen en bibliotheken.