Contact voor scholen met het kernteam accountmanagers leerlingendaling

De overheid biedt hulp aan scholen die te maken krijgen met leerlingendaling. Scholen kunnen hulp, advies en financiële ondersteuning krijgen. Hiervoor kunnen ze terecht bij het kernteam accountmanagers leerlingendaling.

Leerlingendaling – accountmanager en regio
Welke accountmanager hoort bij mijn regio? Leerlingendaling – accountmanagers en regio.