Contact voor scholen met het kernteam regiocoördinatoren leerlingendaling

De overheid biedt hulp aan scholen die te maken krijgen met leerlingendaling. Scholen kunnen hulp, advies en financiële ondersteuning krijgen. Hiervoor kunnen ze terecht bij het kernteam regiocoördinatoren leerlingendaling.

Contact voor scholen met het kernteam regiocoördinatoren leerlingendaling (PDF | 1 pagina | 67 kB)