Voorspellingen leerlingendaling

Er zijn verschillende prognosemodellen die een beeld geven hoe de leerlingenaantallen zich de komende jaren kunnen ontwikkelen. De modellen geven soms verschillende uitkomsten. Dit komt door een berekening die anders uitgevoerd wordt.

Prognosemodellen basisonderwijs

 • Prognoses PO van DUO
  Voorspellingen van het aantal leerlingen per basisschool voor de jaren 2008-2034 op basis van het rekenmodel PRIMOS.
 • Scenariomodel PO
  Basisprognoses voor de jaren 2014-2020 per bestuur, school, gemeente en regio. Dit model biedt de mogelijkheid om zelf leerlingenprognoses en formatieramingen door te rekenen op basis van rekenmodel PEARL.
 • Prognoses Planbureau voor de Leefomgeving
  Kaartjes met daling schoolgaande jeugd 2012-2040. Dit model heeft de mogelijkheid om tabellen met bevolkingsprognoses te maken met rekenmodel PEARL.
 • Onderwijs in cijfers PO
  Overzicht van de ontwikkeling van het aantal 4- tot en met 11-jarigen over de periode 2000-2030. Gebaseerd op cijfers van het CBS en het rekenmodel PEARL.
 • Scholen op de Kaart
  Leerlingenaantallen op scholen.
 • Verus onderwijsviewer
  De ontwikkeling  van basisgeneraties (alle kinderen van 4 tot en met 11 jaar en 30% van de 12-jarigen) voor de jaren 2012-2017 en 2017-2022. Gebaseerd op gegevens van ABF Research en het CBS.

Prognosemodellen voorgezet onderwijs

 • Prognoses VO van DUO
  Voorspellingen van het aantal leerlingen per school voor voortgezet onderwijs over de jaren 2008-2034 op basis van het rekenmodel PRIMOS.
 • Dekkend aanbod voortgezet onderwijs 2017
  Percentage leerlingendaling berekend op de leerlingentelling 2016 en prognose 2031    
 • Scenariomodel VO
  Basisprognoses voor de jaren 2014-2020 per bestuur, school, gemeente en regio. Dit model biedt de mogelijkheid om zelf leerlingenprognoses en formatieramingen door te rekenen op basis van rekenmodel PEARL.
 • Prognoses Planbureau voor de Leefomgeving
  Kaartjes met daling schoolgaande jeugd 2012-2040. Dit model  heeft de mogelijkheid om tabellen met bevolkingsprognoses te maken met rekenmodel PEARL.
 • Onderwijs in cijfers VO
  Overzicht van de ontwikkeling van het aantal 12- tot en met 16-jarigen over de periode 2000-2030. Gebaseerd op cijfers van het CBS en het rekenmodel PEARL.
 • Scholen op de Kaart
  Leerlingenaantallen op een scholen.
 • Verus onderwijsviewer
  De ontwikkeling  van basisgeneraties (alle kinderen van 12 en 13 jaar gedeeld door 2) voor de jaren 2012-2017 en 2017-2022 Gebaseerd op gegevens van ABF Research en het CBS.

Totstandkoming berekeningen

De prognoses zijn allemaal gebaseerd op de bevolkings- en huishoudensprognoses voor Nederland. Het CBS publiceert dit elke 2 jaar. De belangrijkste variabelen voor deze voorspellingen zijn de verwachtingen rond geboorte, sterfte en migratie.

Voor de leerlingenprognoses wordt gebruik gemaakt van 2 modellen:

Beide modellen splitsen de nationale prognose uit naar kleinere geografische eenheden.
Voor beide modellen geldt ook dat het zogenaamde bottom-up-modellen zijn. Dat houdt in dat op regionaal niveau veronderstellingen worden geformuleerd en toegepast. De uitkomsten worden vervolgens samenhangend gemaakt met de landelijke prognoses van het CBS.

De uitkomsten van PEARL en PRIMOS verschillen vooral wanneer wordt gekeken naar een lager geografisch niveau dan provincies.