Modelbeheersplan legionella-preventie in leidingwater

In deze publicatie vindt u informatie over het Modelbeheersplan dat kan worden toegepast bij de uitvoering van de Tijdelijke regeling legionellapreventie in leidingwater.

De publicatie is bedoeld voor brancheverenigingen en bevat de volgende onderwerpen:

  • systematische beschrijving van de installatie;
  • praktijktoetsing installatie en identificatie risicofactoren;
  • eliminatie van risicofactoren;
  • het beheersplan;
  • organisatorische aspecten.

Datum van uitgave: augustus 2001 / bestelcode: 1023