€ 138 miljoen voor toekomstbestendige gehandicaptenzorg

Tot 2027 stelt het kabinet in totaal € 138 miljoen beschikbaar voor de uitwerking van de Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. Hiervan gaat onder andere € 83 miljoen naar gespecialiseerde clientondersteuning en 20 miljoen euro naar zorginnovatie en -technologie. Dat staat in de uitwerking van de plannen die minister Helder voor Langdurige Zorg en Sport vandaag naar de Tweede Kamer stuurt. Hiermee wordt de zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking en een (intensieve) zorgvraag, toekomstbestendig gemaakt, waarbij ook gemeentes een belangrijke verantwoordelijkheid hebben.

Minister Helder: “Een beperking hoeft geen belemmering te zijn voor een volwaardig leven. Met de juiste ondersteuning en inzet kunnen we er voor zorgen dat iedereen in de samenleving mee kan doen en eigen regie voert over zijn leven.” 

Brede inzet van acties en partijen

Mensen met een licht verstandelijke beperking, mensen met een complexe zorgvraag en thuiswonenden met een levenslange beperking krijgen in de plannen extra aandacht. In de agenda ligt de nadruk op meer passende zorg en ondersteuning voor deze doelgroepen waarbij wordt ingezet op cliëntondersteuning, innovatie en technologie, vakmanschap en de arbeidsmarkt. De toekomstagenda is samen met betrokken partijen zoals koepelorganisaties, cliënten- en naastenorganisaties, werkgeverorganisaties, verzekeraars en gemeenten opgesteld. Deze agenda is een vervolg op de beweging die met het programma Volwaardig Leven is ingezet en uitgebreid met de ondersteuning vanuit gemeenten (wmo) zoals dagbesteding en begeleiding.  

Voortzetting gespecialiseerde cliëntondersteuning

Door een beperking is het soms ingewikkeld om zelf de regie te houden over je eigen leven, er is veel hulp maar mensen zien vaak door de bomen het bos niet meer. Afgelopen jaren kregen 450 mensen met een beperking en hun naasten gespecialiseerde cliëntondersteuning, aangeboden vanuit 5 pilots van het programma Volwaardig Leven. De ondersteuning helpt mensen weer meer controle te krijgen op hun leven. Daarnaast krijgen mantelzorgers weer meer ruimte om hun eigen leven op te pakken en bijvoorbeeld weer mee te doen op de arbeidsmarkt. In 2026 kunnen uiteindelijk ca. 3.000 gezinnen en hun naasten ondersteuning krijgen

Inzetten innovatie-route en opschalen technologie

Zelfredzaam zijn en zelfstandig kunnen leven is een groot goed, zeker als je leeft met een beperking. Technologie zoals een app die jongeren helpt hun stress te reguleren of een sensor onder het matras die slaapgedrag analyseert, kan hierbij helpen. Voorwaarde is dat het aansluit bij de vraag van de cliënt of de zorgmedewerker ondersteunt. Voor zorgorganisaties die aan de slag willen met technologie is de innovatie-route ontwikkeld, een wetenschappelijk onderbouwd en in de praktijk getoetst stappenplan dat hen helpt innovatie in de praktijk te brengen. Het kabinet stelt van 2023 tot 2027 ruim € 20 miljoen beschikbaar om zorgtechnologie en innovatie een verdere stimulans te geven. Met dit geld worden onder meer 5 organisaties ondersteund bij het opschalen van technologie in de gehele organisatie en 25 organisaties begeleid bij het implementeren van een bewezen technologische innovatie in hun organisatie. 

Meer samenwerking regionaal om arbeidsmarkttekorten aan te pakken

Ook in de gehandicaptenzorg is er sprake van een urgent personeelstekort. Het kabinet investeert daarom naast de brede arbeidsmarktaanpak € 4 miljoen in een regionale samenwerkingsaanpak tussen zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en regionale werkgeversorganisaties. Met deze aanpak worden zorgaanbieders gestimuleerd om regionaal samen te werken, bijvoorbeeld op het gebied van stages, aanbieden van combicontracten in gehandicaptenzorg en GGZ, uitwisselen van kennis- en expertise en het aantrekkelijk maken van de sector voor studenten.