Documenten - Levenseinde en euthanasie

99 documenten over Levenseinde en euthanasie

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Beantwoording Kamervragen over het toepassen van palliatieve sedatie bij mensen met dementie buiten de palliatieve fase

Antwoorden van minister De Jonge (VWS) op de vragen van het Kamerlid Van der Staaij (SGP) over het toepassen van palliatieve ...

Kamerstuk: Kamervragen | 06-07-2018

Concept onderzoeksopdracht Voltooid leven

Opzet van een onderzoek naar de omvang en omstandigheden van de groep mensen die een stervenswens hebben, maar waar niet ...

Brief | 06-07-2018

Concept opdrachtbrief evaluatie Embryowet

Minister De Jonge (VWS) vraagt ZonMw een projectvoorstel op te stellen voor evaluatie van de Embryowet (Wet houdende regels ...

Brief | 06-07-2018

Opdracht tot evaluatie Wet afbreking zwangerschap

Minister De Jonge (VWS) geeft ZonMw opdracht de Wet afbreking zwangerschap te evalueren.

Brief | 06-07-2018

Beantwoording Kamervragen over evaluatie Wet afbreking zwangerschap

Minister De Jonge (VWS) reageert op vragen en opmerkingen van de Tweede Kamer over de evaluatie van de Wet afbreking zwangerschap.

Kamerstuk: Kamervragen | 06-07-2018

Kamerbrief over nota medische ethiek

Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer hoe het kabinet de komende jaren zal omgaan met medisch-ethische vragen en wat ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-07-2018

Uitstel beantwoording Kamervragen over palliatieve sedatie bij mensen met dementie

Minister De Jonge (VWS) meldt de Tweede Kamer dat hij vragen van het Kamerlid Van der Staaij (SGP) niet binnen de gebruikelijke ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-06-2018

Antwoorden op Kamervragen over bericht Arts te lang in onzekerheid na euthanasie

Minister De Jonge (VWS) beantwoordt Kamervragen van lid Tellegen (VVD) over het bericht Arts te lang in onzekerheid na euthanasie.

Kamerstuk: Kamervragen | 31-05-2018

Aanbiedingsbrief jaarverslag 2017 Regionale Toetsingscommissies Euthanasie

Minister De Jonge (VWS) biedt de Kamer het jaarverslag over 2017 aan van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie. Eenzelfde ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-05-2018

Beantwoording Kamervragen over de komst van een zelfmoordmachine naar de uitvaartbeurs in Amsterdam

Antwoorden op vragen van de Kamerleden Dik-Faber, Voordewind (beiden CU) en Van der Staaij (SGP) over de komst van een ...

Kamerstuk: Kamervragen | 01-05-2018