Patiënten kunnen wensen rondom hun levenseinde vastleggen in een wilsverklaring. Bijvoorbeeld een euthanasieverklaring of behandelverbod. Euthanasie is alleen legaal als de arts de zorgvuldigheidseisen uit de euthanasiewet naleeft.