Levenseinde en euthanasie

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Patiënten kunnen wensen rondom hun levenseinde vastleggen in een wilsverklaring. Bijvoorbeeld een euthanasieverklaring of behandelverbod. Euthanasie is alleen legaal als de arts de zorgvuldigheidseisen uit de euthanasiewet naleeft. Voor mensen die in de laatste fase van hun leven verkeren, is er palliatieve zorg. De Rijksoverheid ondersteunt vrijwilligers en netwerken die deze zorg verlenen met subsidies.

De Rijksoverheid. Voor Nederland