Euthanasiewens van patiënten met dementie

Iemand met dementie kan ook om euthanasie vragen. Dit staat in de wet. De vraag van de patiënt moet wel aan de 6 wettelijke eisen voldoen.

Vraag om euthanasie: aan het begin van de dementie

Iemand met  beginnende dementie kan nog zelf om euthanasie vragen. En kan de arts zelf nog uitleggen waarom of wanneer het lijden uitzichtloos en ondraaglijk is. Vaak zijn patiënten met dementie bang dat ze steeds afhankelijker worden van anderen. Deze angst telt mee in de beoordeling  van het euthanasieverzoek.

Verzoek euthanasie: verder gevorderd stadium dementie

In een verder gevorderd stadium van dementie kan een patiënt niet meer (voldoende) wilsbekwaam zijn om een euthanasieverzoek te doen. Wanneer een patiënt een wilsverklaring heeft opgesteld met een euthanasieverzoek toen hij nog wel wilsbekwaam was, kan dat in de plaats komen van een mondeling verzoek. Het is belangrijk om het schriftelijk euthanasieverzoek regelmatig met de arts te bespreken.

Vraag om euthanasie bij verder gevorderd stadium dementie

Als iemand al langer dementie heeft, kan hij of zij soms zelf geen keuzes meer maken. Dan kan de patiënt niet meer zelf om euthanasie vragen. Euthanasie kan dan alleen nog als de patiënt zijn euthanasievraag in een wilsverklaring heeft opgeschreven. Toen hij nog wel zelf in staat was om zelf keuzes te maken. Dat is dan net zo geldig als een vraag in een gesprek. Het is daarom belangrijk om de vraag om euthanasie op papier regelmatig met de arts te bespreken.

Schriftelijk euthanasieverzoek

Een schriftelijk euthanasieverzoek is de vraag om euthanasie die de patiënt opschreef, toen hij nog zelf keuzes kon maken.

De arts moet zich ook bij een schriftelijk euthanasieverzoek houden aan alle eisen van de wet. De patiënt moet:

  • uitzichtloos en ondraaglijk lijden;
  • informatie hebben gekregen over zijn medische situatie en vooruitzichten;
  • deze informatie hebben begrepen;
  • geen redelijke andere oplossing meer hebben voor zijn situatie.

Het is daarom belangrijk dat de patiënt in het schriftelijk euthanasieverzoek duidelijk opschrijft wat hij of zij ondraaglijk lijden vindt. De arts kan deze opgeschreven vraag gebruiken als het slechter gaat met de patiënt en zelf niet meer om euthanasie kan vragen. De arts kijkt dan of de vraag om euthanasie voldoet aan de eisen van de wet.

Wel is het zo dat de arts meestal niet meer kan controleren of de patiënt met dementie nog steeds euthanasie wil. Ook als de situatie van de patiënt verder voldoet aan de wettelijke eisen. Mogelijk is de arts niet overtuigd dat euthanasie de wens van de patiënt is. Dan voert hij de euthanasie niet uit. Daarom is het belangrijk dat de patiënt regelmatig met de arts praat.

Spreken over wensen rondom het levenseinde

Het is belangrijk om op tijd de wensen rondom het levenseinde te bespreken. Met familie, naasten en de arts. Zo kunnen zij zo goed mogelijk rekening houden met de wensen van de patiënt.

Wilt u meer weten over dementie, wat deze ziekte betekent en welke mogelijkheden voor zorg en ondersteuning er zijn? Neemt u dan contact op met uw (huis)arts of een andere zorgverlener.