Euthanasieverzoek van patiënten met dementie

Ook patiënten met dementie kunnen onder de euthanasiewet vallen. Het euthanasieverzoek van de patiënt moet wel aan de zorgvuldigheidseisen voldoen.

Verzoek euthanasie: beginfase van dementie

Een patiënt met beginnende dementie kan nog mondeling een verzoek om euthanasie doen. En zelf nog aan de arts uitleggen waarom of wanneer het lijden uitzichtloos en ondraaglijk is. Vaak is er sprake van angst voor wat er nog komen gaat. Bijvoorbeeld verdergaande vergeetachtigheid en groeiende afhankelijkheid van anderen.

Verzoek euthanasie: verder gevorderd stadium dementie

In een verder gevorderd stadium van dementie kan een patiënt niet meer (voldoende) wilsbekwaam zijn om een euthanasieverzoek te doen. Wanneer een patiënt een schriftelijk euthanasieverzoek heeft opgesteld toen hij nog wel wilsbekwaam was, kan dat in de plaats komen van een mondeling verzoek. Het is belangrijk om het schriftelijk euthanasieverzoek regelmatig met de arts te bespreken.

Schriftelijk euthanasieverzoek

De arts moet er bij een schriftelijk euthanasieverzoek ook van overtuigd zijn dat voldaan is aan de zorgvuldigheidseisen. Er moet sprake zijn van uitzichtloos en ondraaglijk lijden, waar geen redelijke andere oplossing meer voor is. Daarom is het belangrijk dat de patiënt in het schriftelijk euthanasieverzoek helder beschrijft wat voor hem of haar als ondraaglijk lijden geldt. De arts kan deze schriftelijk verklaring dan in een later stadium als leidraad gebruiken om te bepalen of het euthanasieverzoek aan de wettelijke eisen voldoet.

Kan een dokter bij de patiënt niet nagaan of de wens om euthanasie op dat moment nog bestaat, er een grote kans is dat de dokter de euthanasie niet uitvoert. Daarom is het belangrijk dat u regelmatig met uw dokter in gesprek gaat over uw wensen bij het levenseinde. En dat u weet hoe uw dokter denkt over euthanasie in situaties waarin iemand niet meer zelf duidelijk kan aangeven wat hij wil.

Spreken over wensen rondom het levenseinde

Het is belangrijk om tijdig de wensen rondom het levenseinde te bespreken. Met familie, naasten en de arts. Zo kunnen zij zo goed mogelijk rekening te kunnen houden met uw wensen.

Wilt u meer weten over dementie, wat deze ziekte betekent en welke mogelijkheden voor zorg en ondersteuning er zijn? Neemt u dan contact op met uw (huis)arts of een andere zorgverlener.