Op tijd praten over wensen levenseinde

Het is belangrijk om op tijd te praten over uw wensen rondom het levenseinde. Praat met uw familie, vrienden en de arts. Zo kunnen zij zo goed mogelijk rekening houden met uw wensen.

Praat op tijd met uw arts, uw familie en uw vrienden als u wensen heeft rond uw levenseinde. Of schrijf dit op als dit nodig is, zodat:

  • u beter begrijpt welke zorg en ondersteuning er is in de laatste levensfase;
  • uw arts uw wensen weet;
  • uw familie en vrienden weten van uw wensen;
  • u op tijd iemand kunt aanwijzen die namens u praat als uw vertegenwoordiger.

Uw arts kan dan de zorg geven die bij u past.

Tips voor het gesprek met uw arts staan in de brochure Praat op tijd over uw levenseinde van artsenorganisatie KNMG en de Patiëntenfederatie Nederland.